Les pimes catalanes estaran representades amb veu pròpia al diàleg social estatal per primera vegada a la història de la democràcia

El Ministeri de Treball i Economia Social notifica a PIMEC el seu dret de formar part de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius (CCNCC) com a organització més representativa de les pimes catalanes

Barcelona, 20 de febrer del 2024. El Ministeri de Treball i Economia Social ha reconegut a PIMEC el dret a participar en la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius (CCNCC), com a organització empresarial més representativa de Catalunya i, per tant, amb aquest fet s’obre la participació de les pimes catalanes en els espais estatals de diàleg social.

El Ministeri ha pres aquesta decisió donant compliment “al requisit del segon paràgraf de la disposició addicional sisena de l’Estatut del Treballadors”, que reconeix el dret de les organitzacions més representatives d’àmbit autonòmic a participar en el diàleg social d’àmbit estatal. En aquest sentit, el Ministeri conclou en la seva resolució que resta clar el dret de les organitzacions empresarials més representatives a nivell de comunitat autònoma d’ostentar la representació a l’àmbit de l’administració general de l’Estat, ja que es tracta del dret que més íntimament s’entrellaça amb el compliment de les previsions legals.

D’aquesta manera s’assoleix una fita històrica per a les pimes catalanes, ja que podran estar presents amb veu pròpia als espais de presa de decisions de l’administració general de l’Estat com la resta d’agents socials. A partir d’ara, la concertació social permetrà aconseguir una aproximació més real a les problemàtiques i necessitats del teixit empresarial real del país.

El president de PIMEC, Antoni Cañete, s’ha mostrat molt satisfet per la fita assolida “després de 40 anys amb un sistema democràtic de representació empresarial feble”, tenint en compte que només una part del teixit empresarial ha tingut veu i vot. Aquesta manca de representació “explica els greuges històrics per a les pimes com les dificultats per accedir a la negociació col·lectiva, la manca de progressivitat impositiva, la morositat, el preu de l’energia i altres de diversa naturalesa, causats per la manca de sensibilitat en la regulació pel que fa a la dimensió empresarial i la necessitat d’apostar pel principi d’equitat”, ha assegurat Cañete.

PIMEC continuarà treballant per garantir la participació amb veu pròpia de les pimes en tots els òrgans institucionals estatals per assolir una normalització i democratització de la participació de les organitzacions empresarials més representatives d’àmbit autonòmic. Alhora, mantindrà la seva cooperació amb les organitzacions empresarials d’àmbit estatal, com CONPYMES, per aconseguir que les pimes del conjunt de l’Estat hi tinguin, també, el seu espai de participació.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.