PIMEComerç i la SGAE signen el primer conveni sectorial d’establiments comercials de tot l’Estat

PIMEComerç i la SGAE assenyalen la importància del procés endegat com la via més adequada per assolir la normalització necessària en la comunicació pública de les obres protegides per drets d’autor, amb unes condicions econòmiques consensuades per totes les parts

La sectorial de Comerç de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, PIMEComerç, i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) han signat aquest matí a Barcelona un conveni de col·laboració que estableix les bases sobre les quals la SGAE concedirà autoritzacions no exclusives per a l’exposició pública del seu repertori a les empreses i comerços (no inclosos en el sector de l’hostaleria) integrats a PIMEComerç.

L’acord ha estat signat pel president de PIMEComerç, Alejandro Goñi, i el director de la SGAE a Catalunya i Balears, Ramon Muntaner. Segons determina el conveni marc, aquest serà vigent a partir de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de 2017, prorrogable per anualitats successives.

D’aquesta manera, la SGAE, com a entitat de gestió de drets d’autor a la qual li correspon, entre altres, vetllar per l’exercici del dret de comunicació pública i el de remuneració dels autors; i PIMEComerç, com la patronal de comerç que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya del seu sector, treballaran per l’objectiu primer del present conveni: la regulació de les relacions entre les empreses integrades a PIMEComerç i SGAE, respecte a les autoritzacions necessàries perquè aquelles facin servir lícitament el repertori d'obres i els drets d'autor que administra la SGAE, tant en l’àmbit musical com en l’audiovisual.

Els associats de PIMEComerç gaudiran d’un descompte de fins a un 15% respecte a les tarifes esmentades, i d’un 25% addicional el primer any de formalització voluntària de la llicència. A més, amb l’objectiu de fer més efectius el coneixement i difusió dels termes del conveni, PIMEComerç i la SGAE col·laboraran per a dur a terme reunions sectorials i territorials sobre aspectes de la propietat intel·lectual que tinguin més interès per al sector comercial.

Amb aquest acord, les dues parts coincideixen en assenyalar la importància del procés de diàleg endegat per ambdues entitats com la via més adequada per a la consecució d’interessos comuns. Cal destacar la creació d’una Comissió Mixta per evitar, mitjançant la mediació, la via judicial dels litigis que es puguin suscitar; així com que la negociació i l’acord en l’adequació del preu de les tarifes s’ha assolit segons l’establert a l’Ordre Ministerial ECD/2574/2015. S’aconsegueix, doncs, establir un entorn segur i de reconeixement dels drets d’autor, i amb unes condicions econòmiques consensuades per ambdues parts.

 

PIMEComerç

PIMEComerç és la sectorial de Comerç de la patronal de Catalunya PIMEC que defensa i representa els interessos de més de 40.000 petits i mitjans comerciants i empresaris de Catalunya per fer que el comerç de proximitat sigui competitiu i compti amb els recursos que necessita per continuar sent el motor de l'economia. PIMEComerç, com a agent social i patronal d'abast nacional, té representació en tots els territoris de Catalunya. Gràcies a aquesta presència, PIMEComerç vertebra l'associacionisme comercial a Catalunya i constitueix un interlocutor de carácter transversal per a les diferents administracions públiques i els agents econòmics.

 

Societat General d’Autors i Editors

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) és una entitat privada que es dedica a la defensa i la gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual dels seus més de 117.000 socis, així com dels socis de les més de 200 entitats de gestió d’arreu del món amb les quals manté convenis de reciprocitat. La missió fonamental de la SGAE és la protecció, l’ingrés i el repartiment de la remuneració dels socis per la utilització de les seves obres (comunicació pública, reproducció, distribució, transformació i còpia privada) i la gestió de llicències entre els clients per al seu ús. Activa des del 1899, la SGAE és la primera entitat de gestió de drets d’autor de l’Estat espanyol i Llatinoamèrica, la cinquena d’Europa i la vuitena en l’àmbit mundial. Actualment, administra un repertori superior als deu milions d’obres musicals, dramàtiques, coreogràfiques i audiovisuals.

 

 

 

Comunicació de PIMEComerç

 Esther Notario · enotario@pimec.org 

Tel. 93.496.45.00 · 671 040 881

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.