PIMEComerç Lleida presenta les seves propostes de comerç en un debat amb els partits polítics amb motiu de les pròximes eleccions municipals

Lleida, 22 de maig de 2019. Aquesta tarda PIMEComerç Lleida ha organitzat un debat amb motiu de les pròximes eleccions municipals del dia 26 amb candidats dels diferents partits polítics de Lleida, per presentar les seves propostes envers el comerç.

El president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, ha donat la benvinguda als candidats i assistents al debat: Ángeles Ribes (Cs Lleida), Anna Costa (ERC), Xavier Palau (PP), Sergi Talamonte (Comúdelleida), Rubén Cobo (Crida per Lleida CUP) i Antoni Postius (Junts per Lleida). El PSC no ha pogut assistir al debat i ha excusat la seva participació.

El debat s’ha dividit en dos blocs, el primer tractava sobre Pla de l'Estació / Torre Salses, dos models diferents o es complementen?”. Tots els partits polítics representats en el debat han estat d'acord en prioritzar el Pla de l'Estació com a projecte prioritari de la ciutat, ja que uneix alguns barris amb el centre, permet dinamitzar comercialment la ciutat i reuneix les condicions que Lleida necessita. Únicament Ángeles Ribes de Cs Lleida considera que és possible la convivència d'aquest projecte amb el de Torre Salses que es pretén ubicar a la perifèria de la ciutat.

El segon bloc era “Lleida té dues realitats comercials diferents, el Centre - Zona Alta i d'altra banda els barris”. L'opinió generalitzada és que s'ha de potenciar la marca Lleida per atreure compradors de fóra de la ciutat, sense deixar de banda que els barris han de tenir un clar suport per part de l'Ajuntament davant les realitats que presenten, com és la desertització i, en col·laboració amb les patronals, impulsar la digitalització comercial com a eina per fer el comerç de proximitat més competitiu.

A proposta de PIMEComerç, els representants dels partits polítics s'han compromès, independentment de les petites diferències, al fet que el Pla de l'Estació sigui un projecte de ciutat i a treballar conjuntament amb les entitats empresarials i la societat civil per impulsar-lo, independentment de qui governi la ciutat.

Apartat web: