PIMEComerç Lleida i la Fundació PIMEC signen un conveni de col·laboració amb ASPROS

Lleida, 6 de novembre de 2020.- PIMEComerç Lleida, la Fundació PIMEC i la Fundació ASPROS, entitat dedicada a la realització de programes adreçats a afavorir la inserció social i laboral de persones amb afectacions i discapacitats psíquiques, han signat un conveni de col·laboració. 

L'objectiu d’aquest conveni és proporcionar a diferents empreses de la província de Lleida un contenidor on puguin dipositar els EPIS utilitzats, de tal manera que el personal d'ASPROS els separi, els retiri i en gestioni la seva destrucció com a residu, amb un descompte més avantatjós pels associats a Pimec.

El conveni l’han signat aquest matí Enric Herrera Brescó, Director Executiu de la Fundació ASPROS; Manel Llaràs, president de PIMEComerç Lleida; i Rosa Ma Juny, directora de la Fundació Pimec.

Aquesta col·laboració entre les tres entitats es compon de quatre eixos:

1.     Recollida i posterior destrucció controlada, a partir d’un contenidor que se li proporcionarà a cada empresa en el que s’abocaran els EPIS utilitzats.

2.     Responsabilitat Social Empresarial, i responsabilitat mediambiental, per un control en el residu fins a la seva correcta destrucció – Agenda 2030 i Objectius amb els objectius ODS 8,10, 11,12, des d’un Servei qualificat ISO 14001, 27001,9001 socialment inclusiu i mediambientalment responsable.

3.     Projecte portat a terme per persones vulnerables amb diversitat funcional, en què ens ajuda a preservar els seus llocs de treball en moments difícils com és l’actual.

4.     Possibilitat de demanar el certificat de destrucció.

El president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, ha destacat que “aquest conveni amb ASPROS i la Fundació Pimec facilita molt a les petites empreses de comerç la recollida i gestió de residus dels EPIS, que era una assignatura pendent fins ara, ja que cadascú intentava fer-ho de la millor manera possible”, i afegeix “ara amb ASPROS aquest procés es farà d’una manera més professionalitzada i amb més garanties per a tothom i a un preu molt assequible per a les petites empreses del sector comercial de la demarcació de Lleida”.

Per altre costat, Rosa Ma Juny, directora de la Fundació PIMEC, ha comentat que "és un bon acord de col·laboració que s’engloba dins de les accions que duem a terme amb el compromís de l'Agenda 2030”, i afegeix que “amb aquest acord aconseguim facilitar una eina a les micros i pimes de Responsabilitat Social Empresarial, lligada amb la gestió responsable dels residus i la promoció de la inclusió a col·lectius més vulnerables".

Apartat web: