PIMEComerç, com a única representant de les organitzacions empresarials, signa amb els sindicats UGT i CCOO el conveni general del sector del comerç

PIMEComerç, La Federacció de Serveis de CCOO de Catalunya i la Federació de serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) han signat aquest matí el Xè conveni col·lectiu de referència per a tots aquells subsectors del comerç que no tenen conveni propi

Barcelona, 30 de juliol de 2018.- PIMEComerç ha signat, per la part patronal, el Conveni Col·lectiu de Treball del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi. La part sindical ha estat representada per la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya i la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT). La comissió negociadora del conveni es va constituir el passat 23 de gener.

 

La finalitat del conveni és donar cobertura a les relacions laborals de diferents segments del sector comerç que no tenen un conveni propi. El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, ha explicat que “per a nosaltres és molt important donar suport als nostres associats en qüestions tan fonamentals com gaudir d’un marc laboral que els proporcioni estabilitat i promogui un equilibri adequat entre les necessitats i interessos d’empresaris i treballadors”.

 

El nou conveni s'ha negociat en criteris salarials ajustats a la realitat econòmica, la flexibilitat en l’adopció de mesures laborals diverses (tipus de contractació, increments salarials, descansos a la jornada laboral, llicències, etc.), la millora dels permisos vinculats a la maternitat i a la resta de condicions pròpies del naixement i l’atenció dels fills, i una aposta per la conciliació laboral amb la vida personal i familiar.

 

PIMEComerç és la patronal de comerç de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, i participa en la signatura del conveni en funció de la seva representativitat al sector. Una representativitat i legitimitat que les tres parts (la patronal i els dos sindicats) s’han reconegut mútuament.

Apartat web: