PIMEC veu poca ambició en les modestes mesures de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç de l’Estat i exigeix certeses pels dies vinents respecte als ERTOS

La patronal alerta que totes les administracions han d’assumir la seva part de responsabilitat, en coherència amb la seva capacitat de recaptació i disponibilitat pressupostària, pels efectes de les mesures de contenció sanitària que s’han d’anar adoptant en funció de l’evolució de la pandèmia. Les modestes mesures aprovades ahir pel Consell de Ministres no responen a les necessitats reals del teixit empresarial, i queden lluny de la capacitat de la qual realment disposa l’Estat.

Barcelona, 23 de desembre de 2020. PIMEC considera una manca de visió que les mesures adoptades ahir pel Consell de Ministres siguin tan modestes amb relació a les necessitats que es deriven de les extraordinàries conseqüències que comporta la crisi sanitària en el teixit productiu del nostre país.

PIMEC creu que si cal prendre mesures de caràcter sanitari, ha d’existir una corresponsabilitat de totes les administracions coherent amb les conseqüències que comporten, però també, en proporció a la capacitat recaptatòria i disponibilitat pressupostària de cada administració. Les mesures preses ahir, són extraordinàriament modestes, i fins i tot, ridícules en algun cas.

L’entitat opina que quan no es compleix aquest principi de corresponsabilitat i capacitat de les administracions, es produeix una desviació dels costos de la pandèmia cap al teixit productiu, cap als nostres empresaris i cap a l’activitat econòmica, ofegant la capacitat de reacció de les empreses, moltes de les quals queden abocades al tancament definitiu. Mesures de suport tan allunyades de les necessitats reals deixen sols als empresaris, molts dels quals no podran mantenir els seus negocis.

Per altra banda, des de PIMEC s’ha exigit que no és moment d’ajornaments de tributs que acaben comportant un excés d’endeutament, sinó que és moment de revisar la pressió tributària i exonerar impostos a les empreses que mantenen llocs de treball, i en especial als petits i mitjans empresaris, que pateixen molt més aquesta crisi, i que representen el 99,8% de les empreses, però també el 60% de l’ocupació i el 70% del VAB.

En concret, les exoneracions de quotes a la seguretat social per dos mesos, sense resoldre al mateix temps, quan ho podia haver fet de forma senzilla, les inseguretats jurídiques i desproporció dels criteris d’aplicació del manteniment de l’ocupació, és molt poc raonable.

Tampoc jutja raonable que a pocs dies per la finalització de la pròrroga dels ERTO, i quan tothom sap que a finals de gener es mantindrà algun tipus de mesures de restricció de l’activitat, no es tinguin certeses de què succeirà. Els empresaris necessiten planificar que faran l’any vinent, i sense certeses, no es pot fer la mínima previsió de viabilitat i projecció de futur de l’activitat empresarial.

També troba una mesura poc explicable que es prevegin bonificacions del 50% de les quotes a la seguretat social pels mesos d’abril a octubre del 2021 per les persones treballadores fixes discontinues en alta a empreses del sector del turisme, i del comerç i hostaleria vinculats a aquest.

Des de PIMEC es creu que quan no sabem quantes empreses podran mantenir l’activitat, i quan no tenim certeses en el curt termini, preveure bonificacions per l’activitat a sis mesos vista és una mesura poc raonable.

Per últim, considera un autèntic despropòsit que la mateixa norma que es diu de suport a determinats sectors, prevegi un empitjorament de la possible devolució de quotes per ingressos realitzats indegudament per les empreses i treballadors per error o modificació de les dades, passant l’administració a retornar, només, les quotes dels darrers tres mesos, i no la dels quatre anys, que és el període que la mateixa administració pot exigir. Des de PIMEC es valora aquesta mesura com una mostra d’un afany recaptatori poc propici en uns moments tants durs pel teixit empresarial.

Des de PIMEC es demana una revisió immediata de les mesures, l’aplicació del principi de capacitat i corresponsabilitat de les administracions, així com establir ajuts directes i sostinguts mentre es mantingui la crisi sanitària i els efectes sobre l’activitat econòmica en general.