PIMEC valora positivament la recuperació de llocs de treball però adverteix que és més lenta de l’esperat i que això exigeix mesures urgents

El secretari general de la patronal exigeix que es prenguin mesures immediates i urgents dirigides a la recuperació del teixit productiu perquè “els indicadors del mercat de treball expressen que els esforços realitzats per part del govern no s’han materialitzat amb una clara recuperació de l’economia i de llocs de treball”.

Es considera que el comportament interanual de l’atur a Catalunya molt pitjor que el del conjunt de l’Estat és una alerta clara per a l’acceleració dels ajuts directes a les empreses i la reobertura d’activitats perquè l’economia catalana no quedi enrere.

Barcelona, 2 de juny de 2021. PIMEC ha valorat positivament la recuperació de les dinàmiques prepandèmia al mercat de treball i la recuperació de llocs de treball, amb un increment de la contractació i reducció de l’atur des de març fins agost, alhora que ha alertat que la recuperació és més lenta de l’esperada en relació amb Europa i la resta de l’Estat. En una roda de premsa telemàtica, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, i la directora de l’Àrea de Treball,  Sílvia Miró, han fet una valoració de les dades de l’atur corresponents al mes de maig de 2021, tot demanant al nou govern que prengui mesures dirigides a la recuperació del teixit productiu per pal·liar la lentitud de la recuperació de l’activitat: “els indicadors del mercat de treball   expressen que els esforços realitzats per part del govern no s’han materialitzat amb una clara recuperació de l’economia i de llocs de treball”.

Abans de fer una anàlisi profunda de les dades, Ginesta ha presentat tres propostes de la patronal per la reactivació econòmica: l’eliminació de les limitacions i restriccions a l’activitat econòmica i empresarial; la creació i aplicació de mecanismes àgils per fer arribar urgentment els 1.000 milions d’euros d’ajuts directes que l’Estat ha posat a disposició de les CCAA i perquè aquests arribin a les empreses; i  un conjunt de reformes estructurals  que inclogui també reformes d’infraestructures i energia, però especialment, una reforma estructural del conjunt del mercat de treball. En aquest sentit, ha destacat la necessitat de reformular les polítiques actives d’ocupació, per fer-les més dinàmiques, d’acord amb les prescripcions que també formula la UE a Espanya.

 

Dades de l’atur registrat el maig de 2021

Josep Ginesta ha indicat que a Catalunya hi ha un total de 481.817 persones aturades, xifra que suposa 15.368 aturats menys respecte a l’abril (-3,1%). En relació amb el mateix període de l’any anterior, és el primer mes que l’atur es redueix en 1.332 persones (-0,3%), però molt per sota del que succeeix a Espanya en el seu conjunt.   A Espanya, l’atur es redueix en 129.378 persones (-3,31%) i se situa en 3.781.250 aturats, 76.526 menys que fa un any (-3,31%).

La directora de l’Àrea de Treball ha destacat el comportament diferenciat de l’atur en funció del gènere. En aquest sentit, ha constatat que tant en l’evolució de l’atur intermensual, com en la interanual, l’evolució de l’atur és millor en el cas dels homesla diferència per sexes, que al maig ha registrat 214.451 homes aturats, 8.492 menys que a l’abril (-3,81%) i 4.192 menys que fa un any (-1,9%), que en el de les dones, amb  267.366 dones aturades, 6.876 menys que a l’abril (-2,51%) però 2.860 més que fa un any (+1,1%). Sobre l’evolució menys favorable del col·lectiu femení, Miró l’ha atribuït a què “aquells sectors amb major presència femenina no s’estan recuperant amb el mateix ritme”.  

Per edat, ha destacat que el col·lectiu juvenil està evolucionant més positivament que el conjunt de la població: hi ha 35.112 persones aturades menors de 25 anys, 3.858 persones menys que a l’abril (-9,3%) i 3.603 persones menys que fa un any (-9,3%). Destaca així mateix, que es tracta de la xifra més baixa registrada des de març de 2020.

Per sectors, el secretari general de PIMEC ha indicat que l’agricultura ha registrat 10.305 aturats; la indústria 48.508; la construcció 37.104; i els serveis 351.384 persones aturades. Per territoris, Barcelona compta aquest maig amb 352.767 aturats, Girona amb 46.567, Lleida amb 24.860 i Tarragona amb un total de 57.623 persones sense feina.

La directora de l’Àrea de Treball ha indicat que s’han registrat 3.435.428 afiliacions de mitjana a la Seguretat Social, 37.362 més que a l’abril (+1,1%) i 120.859  menys que fa un any (-2,66%), i ha afirmat que “no es pot parlar encara de recuperació en termes d’afiliació”. D’altra banda, ha afegit que al maig hi havia 112.089  persones afectades per ERTO a final del mes i el secretari general ha defensat que “els ERTO haurien de ser una mesura permanent a l’estatut dels treballadors de manera immediata perquè moltes empreses no preveuen una recuperació normal de l’activitat fins a la primavera del 2022”.

Ginesta ha declarat que “no es pot parlar de mesures de limitació de la regulació d’ocupació o de la contractació temporal,   sense alhora arbitrar els mecanismes que ajudin les persones a transitar cap a l’ocupació”. Alhora ha destacat que la contractació augmenta un 10,98%, amb un lleu augment dels contractes indefinits 31.731 (14,5%), i un augment fort dels temporals (+85,5%, amb 187.788 més). En comparació amb l’any anterior, la contractació augmenta un +106,5% (113.191 contractes més), amb un creixement més gran dels indefinits (+117,9%; +17.169 més), que els temporals (+104,6%; +96.022 més). Finalment, Miró ha destacat el preocupant increment d’atur de llarga durada -és a dir, de persones que porten més de dotze mesos en situació d’atur-, que se situa en el 60,11%, i 6 punts per sobre de l’existent a l’abril. Així mateix, si bé la taxa de sortida per col·locació del maig ha augmentat lleugerament, situant-se en el 8,2%, la durada mitjana de la demanda augmenta en 10,6 mesos, més del doble que fa un any (4,9 mesos) i el valor més alt dels darrers 10 anys.

Documents descarregables: 
 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.