PIMEC valora positivament les mesures per revisar preus en els contractes públics per la pujada de costos però demana ampliar els conceptes i la immediata aplicació a totes les administracions

La patronal alerta que no es pot deixar de banda l’energia, especialment la relativa al gas, així com els efectes derivats de l’augment de l’IPC i dels salaris

Barcelona, 2 de març de 2022. PIMEC valora positivament les mesures aprovades ahir pel Consell de Ministres i publicades avui al BOE, que permetran una revisió excepcional dels contractes públics d’obres afectats per la pujada de preus dels materials. Es tracta d’una petició que venia fent PIMEC des de fa mesos, quan les pimes van començar a partir tensions d’aprovisionaments de matèries primeres i components, agreujades pels problemes en el transport marítim, i que va derivar en una pujada continuada de preus.

Tenint en compte aquesta situació que perdura i que ara es veurà encara més afectada pel conflicte bèl·lic a Ucraïna, PIMEC demana l’aplicació urgent d’aquestes mesures i que no només se centrin en un àmbit de la compra pública, com són les obres, sinó que també s’estengui als subministraments i als serveis objectes de licitació pública. En el cas específic dels serveis, es demana la modificació de l’obligatorietat d’acceptar les pròrrogues per part del contractista, i es proposa que sigui un acord entre ambdues part.

Així mateix, cal ampliar els materials objecte de la mesura més enllà dels considerats pel Reial Decret-Llei (siderúrgics, bituminosos, alumini o coure), contemplant, per exemple, fusta o plàstic. En aquesta línia, no es pot deixar de banda, tampoc, l’energia, especialment la relativa al gas, així com els efectes derivats de l’augment de l’IPC i dels salaris.

El president de PIMEC, Antoni Cañete, assenyala que aquestes mesures permetran “fer front a la davallada d’empreses que actualment no estan interessades en presentar-se a licitacions públiques, especialment de petites i mitjanes empreses”.

D’altra banda, cal que les mesures s’estenguin al conjunt de les administracions públiques amb agilitat, ja siguin comunitats autònomes, administracions locals o qualsevol altre nivell.

Finalment, la patronal reclama als òrgans de contractació que tindran un destacat protagonisme en l’aplicació, dos aspectes cabdals per a la liquiditat de les pimes. D’una banda, facilitar els pagaments a compte, sense necessitat d’esperar a la certificació final del contracte; i de l’altra, garantir amb tots els mitjans possibles el desplegament correcte del pagament que s’efectuï entre administració pública i contractista en favor del subcontractista, que és la part més vulnerable de la cadena de valor. En aquest cas, els òrgans de contractació haurien d’establir mecanismes de control per evitar abusos que portin a la morositat.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.