PIMEC Vallès Occidental participa en la novena sessió del cicle Diàlegs d’Economia

Sabadell, 8 d’octubre de 2019. Sota el títol de “Uriach: 180 anys en salut i benestar”, s’ha celebrat la novena sessió del cicle Diàlegs d’Economia, organitzats pel Consell d’Economia Productiva (CEP), amb la intervenció del Sr. Oriol Segarra, Conseller Delegat d’Uriach.

Uriach, empresa del sector de la salut i el benestar, amb més de 180 anys d’història, ha sabut adaptar-se en els darrers anys als intensos canvis del sector amb estratègies adequades, liderades per Oriol Segarra amb la implicació de la Família Uriach. Amb presència a Espanya, Itàlia i Portugal i vendes internacionals a més de 70 països, aquest canvi ha suposat per Uriach créixer un 75% en vendes i multiplicar per 4 el seu EBITDA en el període 2013-2017.

L’empresa es recolza en un model propi de gestió i lideratge, que ha estat el tema de la intervenció de Segarra. El model LIDER que ha presentat el conseller delegat, té el seu focus en les persones i el vincle emocional que s’estableix amb la companyia. La part més difícil i alhora la més important. També són necessàries estructures per assolir els màxims resultats; un propòsit comú; recursos tècnics, econòmics i coneixement, així com el lloc adequat per a cada persona; i un equip de líders que sigui un referent ètic, positiu i motivador.

Alguns aspectes clau per a Segarra són la motivació fent que el personal se senti part d’un bé útil i comú; fer amb passió perquè tothom té dret a ser feliç treballant; la confiança; la comunicació interna i externa; crear condicions per desenvolupar i fer créixer el talent; i la creativitat que floreix en un entorn propici amb reptes, exigència i responsabilitat.

Les persones són importants i la cultura de l’empresa, és a dir els valors més els hàbits, és imprescindible per a la transformació de les companyies. En paraules d’Oriol Segarra, en el procés transformador no es tracta de copiar les millors pràctiques d’altres empreses, sinó que cada una ha de fer coses diferents.

El model Líder és una fórmula de sentit comú, que parla de persones i de ser.

El Consell d’Economia Productiva (CEP), format pel Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC), la Cambra de Comerç de Sabadell i PIMEC Vallès Occidental, té per objectiu potenciar l’activitat econòmica, el creixement de les empreses i la creació de noves, i la generació d’ocupació dins el territori.