PIMEC Turisme lamenta la manca de previsió i la inseguretat jurídica en l’adopció de mesures que afecten el sector de l’allotjament turístic

Una enquesta de l’entitat indica que un 90% de les pimes del sector ha experimentat una reducció de vendes o una anul·lació de reserves, un 42,2% ha patit un augment de baixes laborals, i un 82,5% ha previst realitzar un ERTO.

Barcelona, 26 de març de 2020. PIMEC Turisme lamenta la manca de previsió en la pressa de decisions i en l’adopció de mesures derivades de l’estat d’alarma que afecten el sector, per part de les autoritats públiques. La sectorial denuncia la manca de previsió de l’Ordre SND/277/2020, que contemplava la suspensió d’obertura al públic dels establiments d’allotjament turístic de tot l’Estat espanyol, llevat de determinats casos, sense tenir en compte un fet tan fonamental com la necessitat de disposar d’establiments oberts per a donar serveis a col·lectius que presten determinats serveis essencials com, per exemple, el transport de mercaderies. Això ha provocat que milers d'establiments d'allotjament turístic s’hagin vist abocats a la suspensió de l’activitat  i a la presentació d'ERTOs, quan d’haver-se regulat adequadament des d’un principi s’hauria evitat el tancament d’establiments i l’extinció d’un gran nombre de contractes de treball.

D’altra banda, PIMEC Turisme creu que la nova Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, que adopta disposicions complementàries i que declara serveis essencials a determinats allotjaments turístics, genera ambigüitat en la seva interpretació i dificulta la definició d’un marc que ofereixi la deguda seguretat jurídica a les empreses. Per això, PIMEC Turisme proposa que els establiments disposin d’un document que, com a declaració responsable, serveixi per acreditar les característiques i les raons que porten a la necessitat de disposar d’allotjament, així com una còpia del document acreditatiu de les circumstàncies concurrents.

Cal esmentar que una enquesta de PIMEC en relació a l’afectació econòmica del Covid-19 al teixit productiu català, indica que un 90% de les pimes del sector d’hoteleria i restauració ha experimentat una reducció de vendes o una anul·lació de reserves, un 42,2% ha patit un augment de baixes laborals, i un 82,5% ha previst realitzar un ERTO.

 

 

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.