PIMEC s’oposa a la proposta del nou impost de CO2 de la Generalitat

La patronal alerta que el nou tribut pot minvar la competitivitat de les empreses de Catalunya i afectar a la deslocalització d’activitats.

Barcelona, 28 de febrer del 2022. Davant del tràmit del nou impost sobre les instal·lacions que emeten gasos d’efecte hivernacle (GEH), PIMEC mostra el seu desacord i alerta que minvarà la competitivitat de les empreses de Catalunya i que pot afectar a la deslocalització d’activitats.

La patronal denuncia una doble imposició, ja que actualment les activitats que emeten GEH ja estan regulades per la Directiva 2003/87, transposada a l’Estat espanyol pel Reial Decret Llei 5/2004, pel qual les empreses ja estan obligades a pagar per la quantitat de CO2 que emeten.

A més, PIMEC s’oposa també a la proposta de la Generalitat que pretén ampliar el ventall d’activitats gravades amb les activitats classificades en l’Annex I.1 de la Llei 20/2009. La patronal assenyala la manca de relació causa-efecte, ja que no totes aquestes activitats generen emissions.

L’entitat relaciona aquesta situació amb l’elevat cost actual de l’energia. La producció d’energia, afectada també pel comerç de drets d’emissió, fa que aquest cost es repercuteixi en les empreses consumidores, les quals, en el cas d’estar afectades per la Directiva d’emissions i/o per la llei de canvi climàtic hauran de sumar a més a més aquest impost.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.