PIMEC reclama l’ajornament del termini de presentació de les declaracions de renda i patrimoni

La Comissió Economicofiscal de la patronal posa de manifest les dificultats que estan patint els contribuents en relació a les declaracions de l’IRPF i l’Impost sobre el Patrimoni de 2019. L’entitat proposa facilitar a la majoria dels contribuents el correcte compliment de les seves obligacions tributàries, així com evitar costos per recàrrecs o sancions.

Barcelona, 19 de juny de 2020. PIMEC, a través de la seva Comissió Economicofiscal, reclama l’ajornament del termini de presentació de les declaracions de renda i patrimoni, que finalitza el pròxim 30 de juny. Davant les dificultats que estan patint els contribuents per atendre les obligacions derivades de la preparació i presentació de les declaracions de l’IRPF i l’Impost sobre el Patrimoni de 2019, la patronal reclama l’ajornament del termini de presentació de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponents a l’exercici 2019, amb l’objectiu de facilitar a la majoria dels contribuents el correcte compliment de les seves obligacions tributàries, així com evitar costos per recàrrecs o sancions.

Tenint en compte els efectes del confinament en la majoria de contribuents i les limitacions derivades de l’estat d’alarma i de la mobilitat ciutadana, PIMEC alerta que aquests factors estan dificultant greument la preparació i complementació adequades de les declaracions. A això  s’ha d’afegir la major complexitat dels impresos a complimentar i les dificultats en la recuperació de la documentació necessària per formalitzar correctament les declaracions.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.