PIMEC reclama excloure el gas natural del sistema marginalista de fixació de preus de l’electricitat

La patronal reclama que el preu final es configuri a partir de la ponderació de les quantitats produïdes a partir d’altres fonts com les renovables.

Pròximament, l’entitat farà arribar aquesta reclamació a la patronal europea de les pimes SME United i a la Comissió Europa.

 

Barcelona, 28 de febrer del 2022. Davant el previsible augment de preu del gas natural provocat pel conflicte bèl·lic iniciat per Rússia a Ucraïna, PIMEC reclama que des de la Unió Europea es prenguin mesures per evitar que aquests increments de preu es traslladin al mercat majorista d’electricitat per a poder minimitzar el seu impacte al conjunt de l’economia. La patronal ha explicat que a Espanya, com a la resta d’Europa, s’utilitza un sistema marginalista de fixació de preus en el mercat majorista d’electricitat, on el preu que es paga és el de l’última oferta acceptada que cobreix la demanda, i d’on demana excloure el gas natural.

PIMEC reclama que, en comptes d’una subhasta única per fixar el preu majorista de l’electricitat, se n’estableixi una per l’electricitat produïda a partir de les centrals nuclear i hidràulica, una altra a partir de la produïda a partir de fonts renovables i una tercera a partir de la produïda per gas natural, i que el preu final es configuri a partir de la ponderació de les quantitats produïdes a partir d’aquestes fonts.

L’entitat ha recordat que els costos variables de generació més baixos sense possibilitat d’emmagatzematge, pertanyen a l’eòlica, la nuclear i la hidràulica i ha posat de manifest que, per acabar d’abastir la demanda, aquesta es cobreix amb els cicles de les centrals de carbó i la hidràulica d’embassament. Per això, ha alertat que tota l’oferta de generació elèctrica es retribueix al preu de l’última oferta de cassació, el més elevat, pagant l’electricitat produïda amb molins de vent i centrals nuclears a preu de l’electricitat produïda en els cicles combinats que utilitza gas natural com a combustible i està subjecte a drets d’emissió de CO2, i que només representa el 17,1% de la producció elèctrica total[1] i, en alguns casos a ofertes realitzades per centrals hidroelèctriques d’embassament que funcionen o haurien de funcionar en règim de concessió administrativa.

La patronal ha explicat que, segons l’informe “El Papel del coste de los derechos de emisión de CO2 y del encarecimiento del gas en la evolución reciente de los preciós minoristes de la electricidad en España” del Banc d’Espanya, l’evolució del preu del gas natural seria responsable del 50% de l’augment de preus de l’electricitat. En aquest sentit, ha defensat que aquest sistema de fixació de preus marginalista, podia tenir sentit quan el preu del gas natural era relativament baix i tenia per objectiu que la inversió en nova generació elèctrica ho fos a partir de tecnologies renovables, però amb aquests preus el sistema és ineficient i comporta unes conseqüències molt negatives per l’economia. Per això, i a partir de dades de la Comissió d’Energia de PIMEC, l’entitat constata que quan el gas tenia un preu de 18 €/MWh, i un preu ETS de 30 €/tCO2 el preu marginal de l’electricitat era de 73,5 €/MWh i el preu, en cas de què es calculés ponderant-lo segons el cost de cada tecnologia s’hauria situat en 56 €/MWh, amb una desviació de 17,5 €/MWh (31%). Finalment, ha posat de manifest que, amb el preu del gas a 80 €/MWh, i el preu del CO2 a 90 €/tCO2, el preu marginal és de 209 €/MWh i el preu ponderat se situaria en 101 €/MWh, una diferència de 108 €/MWh (107%).

 

 

 


[1] L’any 2021 la producció d’energia elèctrica va ser de 259.850 GWh. El 23,3% amb tecnologia eòlica, el 20,8% amb tecnologia nuclear, el 17,1% amb cicles combinats, utilitzant com a combustible el gas natural i sotmesos a drets d’emissió de CO2, l’11,4% a partir de centrals hidràuliques, el 10,0% a partir de cogeneració, el 8,0% a partir de la solar fotovoltaica i el 9,3% restant a partir d’altres tecnologies, destacant que cap d’aquestes va superar el 2% de la producció (Carbó: 1.9%, solar tèrmica: 1,8%,....).

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.