PIMEC rebutja el decret llei d’augment dels pagaments a compte de l’Impost de Societats ja que és confiscatori i desproporcionat

Critica que la improvisació de l’executiu espanyol penalitzi les pimes per poder complir amb Europa.

Barcelona, 30 de setembre de 2016. PIMEC considera que la mesura relativa a l’avançament de recaptació tributària que pretén implementar el govern en funcions és una mostra més de la imprevisió que suporten les pimes, que comporta noves càrregues financeres i formals, i que posa de manifest el desconeixement i menyspreu vers aquest col·lectiu, el més castigat per la crisi i que ja suporta una forta càrrega impositiva, fins i tot superior a la de les grans empreses.

La mesura és deslleial, ja que pretén millorar la tresoreria de l’Administració i disfressar el dèficit públic, tot a càrrec, entre d’altres, de més de 5.000 empreses catalanes, la gran majoria pimes. Aquest perjudici per a les empreses, a més, es produeix sense marge de maniobra, ja que el primer pagament es preveu en menys de 20 dies des de la seva aprovació i afecta moltes empreses que no haurien d’haver assumit aquest pagament o ho haurien fet en una menor quantia.

Malgrat que es parla d’una mesura dirigida a les grans empreses, la patronal recorda que el llindar fixat suposa l’afectació de mitjanes empreses i part de les considerades petites per la seva estructura de personal i recursos. Aquest fet demostra un desconeixement de la realitat en què operen moltes de les nostres empreses, la gran majoria pimes, i de la seva capacitat per fer front a uns canvis com els plantejats.

Un avançament tributari del 23% sobre el resultat comptable pot ser prou rellevant perquè les tensions de tresoreria i costos financers sobrevinguts generin serioses dificultats a unes empreses que ja operen amb excessives incerteses econòmiques i polítiques. Especialment quan es tracta d’una mesura aprovada amb presses perquè sigui d’aplicació immediata. Sense oblidar que els càlculs sobre el resultat comptable poden ser molt dispars respecte a les quantitats resultants de treballar amb la base imposable. Aquesta situació comportaria l’incompliment del principi de capacitat econòmica dels contribuents.

A més, les quantitats tributades en excés no es recuperaran, en el millor dels casos, fins a febrer del 2018, i aquest préstec de les empreses a l’administració no comporta cap tipus d’interès que compensi el greuge; mentre que si les empreses han de demanar finançament o ajornament impositiu, com sembla inevitable, sí que hauran d’assumir costos financers i algunes d’elles es poden veure abocades al tancament.

És a dir, la proposta de pagaments fraccionats amb què l’executiu pretén quadrar els seus comptes és deslleial amb les empreses pel seu caràcter confiscatori i per la impossibilitat d’haver-ne previst els costos sobrevinguts. 

Per tot això, PIMEC rebutja el reial decret aprovat per l’actual executiu en funcions i demana que no s’incloguin les pimes en aquesta mesura i que es tinguin més en compte a l’hora de legislar. 

 

Llegeix els aspectes més rellevants en relació als pagaments fraccionats de l’impost sobre societats en el nostre article: "Les empreses amb facturació superior als 10 milions d’euros han de pagar anticipadament el 23% del seu resultat"

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.