PIMEC proposa una modificació legislativa perquè es compleixi l’execució pressupostària en infraestructures a Catalunya

L’entitat insta al pròxim Govern espanyol a garantir l’execució de les inversions pressupostades en infraestructures a Catalunya i, enfront de la seva impossibilitat d’aplicació, es demana que els diners pressupostats es puguin derivar a la Generalitat per procedir a la seva efectivitat

Barcelona, 11 d’abril de 2019. L’Observatori de PIMEC ha elaborat un informe sota el títol ‘Per un blindatge de la inversió pressupostada en infraestructures’, que exposa els conceptes pressupostaris bàsics i analitza la situació actual de les infraestructures, les seves mancances i els incompliments en aquesta matèria al llarg del temps. En aquest sentit i amb motiu de les pròximes eleccions generals del 28 d’abril, l’entitat insta al pròxim Govern espanyol a garantir l’execució de les inversions pressupostades en infraestructures a Catalunya i, front de la seva impossibilitat d’aplicació, es demana que el diner pressupostat es pugui derivar a la Generalitat per procedir a la seva efectivitat.

Aquest document també destaca la necessitat que aquesta inversió tingui una correspondència real amb el pes demogràfic i econòmic de Catalunya, i amb la seva previsió de creixement. A més, l’informe proposa tot un seguit de mesures concretes per corregir aquesta situació. Entre altres:

  • Establir garanties d’execució de les inversions de l’Estat, tant a Catalunya com a la resta de territoris de l’Estat. Una possibilitat relativament senzilla de resoldre-ho seria incorporar a la Llei General Pressupostària (L.47/2003) una disposició per garantir que s’acompleixi un percentatge mínim de les inversions pressupostades, tot derivant la part no executada a les comunitats autònomes.
     
  • Executar les inversions un cop pressupostades. La mitjana  d’execució del Ministeri de Foment dels darrers 17 anys és del 77,7% del pressupostat. Cada any s’ha deixat d’executar el 22,3% del que estava pressupostat, és a dir, que pràcticament és com si cada quatre-cinc anys la inversió fos igual a 0.
     
  • Complir els compromisos adquirits de manera ferma. La Disposició Addicional Tercera (DA3) de l’Estatut de 2006, relativa a les inversions entre 2007 i 2013, no s’ha acomplert.
Documents descarregables: