PIMEC proposa mesures per erradicar les desigualtats de gènere en relació a la bretxa digital, el teletreball i la corresponsabilitat

El II Congrés Dona i Empresa defensa que el paper de les dones és clau per al progrés econòmic i proposa marcar un full de ruta igualitari per assolir la igualtat de gènere, impulsant el lideratge i el talent femení.

Barcelona, 20 de novembre de 2020. La presidenta de la comissió Dona i Empresa de PIMEC, Iolanda Piedra, ha presentat avui en una roda de premsa telemàtica les conclusions del II Congrés Dona i Empresa, tot indicant que més de 500 persones hi ha participat activament fent arribar a la patronal propostes i iniciatives.

Digitalització: erradicar la bretxa digital de gènere

L’agilització del procés de la digitalització arran de la pandèmia ha implicat canvis a tots els nivells, fent créixer la bretxa digital també en sentit de gènere.

 • Crear programes per a capacitar i re-capacitar dones en coneixements i habilitats tecnològiques.
 • Ajuts i finançament en condicions preferents per a la digitalització de les pimes creades per dones.  
 • Mesures per impulsar programes de mentoria a nivell local per acompanyar a les pimes creades per dones en el procés de digitalització.
 • Establir criteris de discriminació positiva en les beques per a estudiants dones en les carreres tecnològiques.
 • Dissenyar i desenvolupar un Pla Estratègic per a la Digitalització en femení en accions impulsades des del sector privat que complementi el Pla Dona i TIC adoptat pel Govern.

Teletreball: donar visibilitat al teletreball de les dones

El teletreball ha de tenir una perspectiva de gènere a nivell d’implementació i legislatiu. Diversos estudis posen de manifest que les dones han tingut més responsabilitats laborals, a la llar i en la cura dels infants durant la pandèmia.

 • Fomentar la presencialitat al treball de les dones i el teletreball dels homes.
 • Establir mesures de seguiment (no de fiscalització i penalització) que permetin controlar la implementació d’un  teletreball adequat, tot generant els KPI’s de control, seguiment i avaluació.
 • Mesures econòmiques i fiscals per a les pimes de manera que puguin implementar el teletreball adequadament.
 • Realitzar campanyes de sensibilització per a una implementació del teletreball amb perspectiva de gènere.

Corresponsabilitat: conciliació i divisió del treball per sexes

Les diferències en els usos dels temps consoliden una divisió del treball per sexes i uns rols de gènere que van en detriment de la igualtat i són un obstacle per a la captació i desenvolupament del talent femení.

 • Identificar bones pràctiques en matèria de corresponsabilitat, difondre i ajudar a que siguin adoptades en el sí de les empreses.
 • Campanyes de sensibilització en igualtat per fer palesa la necessitat de la corresponsabilitat.
 • Incentius fiscals i en les cotitzacions a la Seguretat Social per a les empreses que apliquin mesures que promocionin la reorganització dels rols.
 • Identificar referents masculins que adoptin com a valor la corresponsabilitat i així ho manifestin.

Per part seva, el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha anunciat que aquestes conclusions ara s’elevaran als diferents òrgans de participació de l’entitat i se sotmetran a debat intern. A més, ha destacat que “enguany el congrés ha estat molt profitós i gràcies a la digitalització l’hem pogut celebrar telemàticament davant les exigències de la pandèmia”.

Seguidament, ha recordat que la comissió Dona i Empresa de PIMEC treballa des de que va néixer fa tres anys amb l’objectiu d’assolir la igualtat de gènere a les empreses i a la societat en general, impulsant el lideratge i el talent femení, tal com promouen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, els quals PIMEC i la Fundació PIMEC promouen dins l’entitat i al teixit productiu. “Cal marcar un full de ruta igualitari i just i ser conscients que el paper de la dona és clau pel progrés econòmic”, ha conclòs.

 

Documents descarregables: