PIMEC presenta als grups parlamentaris propostes d'esmenes al RDL 5/2021 en benefici del teixit empresarial i exigeix la seva urgent tramitació

La patronal proposa ampliar les ajudes directes als sectors exclosos en els CNAE i a les empreses afectades indirectament per les restriccions, entre altres mesures.

L'entitat presenta un llistat de totes les activitats afectades pels efectes de la pandèmia i excloses en l'Annex 1 del RDL i posa diversos exemples de sectors oblidats en aquestes ajudes, tot exigint que no es limitin només a determinats CNAE.

 

Barcelona, 13 d'abril de 2021. PIMEC ha presentat als grups parlamentaris esmenes per millorar el Reial Decret Llei 5/2021 de suport a la solvència de les empreses, que ara es troba en tràmit parlamentari, proposant un seguit de mesures, fruit del diàleg amb les pimes afectades per la crisi. En primer lloc, la patronal ha exigit que la tramitació en el Congrés sigui per la via de la màxima urgència, amb l’objectiu que les ajudes arribin a temps d’evitar majors danys a la nostra economia productiva.

En segon lloc, ha plantejat ampliar l'abast de les ajudes directes, ja que moltes empreses no compten amb un clar encaix en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE), i per les complexes cadenes de valor que generen efectes indirectes, de manera que les restriccions a l'activitat empresarial acaben afectant indirectament molts altres àmbits. Aquest és el cas, per exemple, de l'oci educatiu, els fabricants de cafeteres, els comerços situats en zones altament turístiques o els fabricants de mitjans de transport, entre molts altres. En aquest sentit, ha defensat ampliar els CNAES i incloure les activitats proveïdores, així com el fet que les ajudes depenguin exclusivament de la caiguda en la facturació, igual que fan altres països del nostre entorn.

En relació a la reestructuració del deute financer de la Covid-19, l’entitat ha posat de manifest que la dotació prevista de 3.000 milions d'euros limita seriosament l'eficàcia d'aquest instrument, ja que a penes un 5% del deute Covid-19 es podrà acollir potencialment a la conversió de préstecs en subvencions a fons perdut, tal com preveu el Marc Temporal. Per això, PIMEC i altres organitzacions europees de pimes han sol·licitat a la Comissió Europea una acció coordinada que permeti la quitació parcial i reestructuració dels deutes Covid-19 de pimes, tal com es va fer en la crisi anterior amb els deutes immobiliaris de moltes entitats financeres. Així doncs, la patronal reclama al Govern d'Espanya que impulsi una proposta d'aquest tipus en el si del Consell Europeu. A més, ha defensat en aquest àmbit que l'ampliació de terminis i mancances sigui simultània a la demanda de reestructuració del deute, entre altres qüestions.

Sobre el fons de recapitalització, PIMEC veu insuficients els 1.000 milions i ha reclamat una major disposició del Govern a ampliar aquest mecanisme, seguint l'exemple d'altres països europeus. A més, l'entitat considera imprescindible explorar fórmules públic-privades per a situar la grandària del fons de recapitalització de pimes a un nivell pròxim al de les grans empreses.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.