PIMEC presenta 35 propostes als grups parlamentaris pel Debat de Política General

La patronal proposa mesures concretes per fer front als desafiaments econòmics i financers i estratègiques per impulsar el creixement, la competitivitat i la productivitat de les empreses

Barcelona, 28 de setembre del 2023. PIMEC ha presentat un conjunt de propostes als grups parlamentaris de la cambra catalana amb motiu del Debat de Política General, per fer front als desafiaments econòmics i financers actuals i futur, a través de mesures estratègiques per a l’impuls del creixement empresarial i de la millora de la competitivitat i la productivitat de les pimes per al progrés socioeconòmic del país.

Es tracta de 35 propostes concretes en 10 àmbits diferents: Morositat, fons europeus, model aeroportuari català, gestió de ,’aigua, fiscalitat, agenda rural, indústria, treball, energia i competitivitat empresarial.

PIMEC ha destacat la necessitat d’incorporar en els plec de totes les licitacions públiques una clàusula perquè paguin directament als subcontractistes dels contractes públics, començant pels de major import i fent-ho extensiu a tots els contractes amb més del 30% de subcontractació.

La patronal també reitera la importància d’ampliar el número de programes que s’executen a través de la col·laboració publicoprivada, amb l’objectiu d’accelerar l’execució dels fons europeus i de garantir el seu èxit. D’altra banda, defensa impulsar la constitució d’una comissió per a l’impuls aeroportuari, liderada per la Generalitat i pel Ministeri competent en matèria d’aeroports, amb la participació dels ajuntaments dels Prat i de Barcelona i les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya.

Així mateix, reclama aprovar un Pacte Nacional de l’Aigua que inclogui una planificació i una calendarització d’aquelles actuacions i inversions de mig i llarg termini que donin resiliència al sistema hídric català. A més, proposa mesures per avançar en la implantació d'un model d'aplicació dels tributs basat en la cooperació entre contribuents i administració; i crear un programa específic de relleu generacional en l’activitat econòmica dels territoris rurals.

Entre altres qüestions, demana de nou impulsar la tramitació d’un Projecte de Llei de polígons d’activitat econòmica; avançar en l’establiment progressiu d’un salari mínim de referència de Catalunya; promoure un Pacte Nacional per la Productivitat; redoblar els esforços en el desplegament massiu de les energies renovables amb mesures d’estímul; i crear un Portal de la Innovació amb la informació i acompanyament perquè les empreses puguin accedir a les convocatòries d'ajuts.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.