PIMEC obre vies de diàleg amb l’Administració per analitzar les problemàtiques del control de presència a les empreses

L’exhaustiu control que es proposa des del Ministeri pot provocar que anem cap a un sistema de treball més mesurat per hores de presència física a l’empresa que per productivitat

Barcelona, 11 de novembre de 2016. La Comissió Laboral de PIMEC ha traslladat a la Direcció de la Inspecció de Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les problemàtiques i dificultats amb que es troben moltes pimes a l’hora d’efectuar el registre de la jornada dels treballadors, arran de la sentència de l’Audiència Nacional de data 4 de desembre de 2015. La sentència estableix l’obligació de l’empresari d’establir un sistema de registre diari de la jornada com una eina imprescindible per poder comprovar la realització d’hores extraordinàries.

El registre de la jornada és l’eina promoguda pel legislador per tal de garantir un control efectiu de l’excés de jornada. Tal com assenyala la sentència de l’Audiència Nacional en el fonament de dret tercer “sembla evident que el registre de jornada diària és l’eina per assegurar efectivament el control de les hores extraordinàries”.

En aquest sentit, tots els empresaris tenen l’obligació de portar un registre diari de la jornada, independentment de si a la seva empresa es realitzen o no hores extraordinàries i que existeixin múltiples horaris flexibles. La patronal assegura que la mesura comporta unes inversions desmesurades i més burocràcia administrativa.

En aquest context, PIMEC posa de manifest que per a moltes pimes suposa implementar costosos processos de control horari que, en moltes ocasions, no comportaran un benefici real per a les empreses i els treballadors. A més, aquest exhaustiu control  pot provocar que anem cap a un sistema de treball més mesurat per hores de presència física a l’empresa que per productivitat; un sistema obsolet i totalment desfasat respecte a la realitat actual.

La patronal entén que aquesta acció no evitarà el frau i augmentarà excessivament la burocràcia, i és per això que vol mantenir un diàleg fluid amb les administracions per tal de buscar vies per agilitzar aquests processos i, alhora, analitzar les especificitats de cada activitat per tal d’intentar trobar solucions a les diferents casuístiques.

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.