PIMEC Metall

PIMEC Metall alerta que les condicions del conveni col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de Barcelona seran difícilment assumibles per a les pimes del sector

La sectorial recorda que la indústria del metall ha registrat uns nivells d’activitat inferiors als del 2019 per la pandèmia i demana mecanismes de flexibilitat dels possibles increments salarials per segments.

Barcelona, 28 de desembre de 2020. Davant la recent signatura del conveni col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, PIMEC Metall alerta que les condicions seran difícilment assumibles per part de les pimes del sector en un context de crisi econòmica com l’actual. El conveni planteja pel 2020 un pagament únic per a cadascun dels grups professionals, que es farà efectiu el mes de desembre, l’import del qual correspon a l’aplicació d’un augment d’un 0,8% a les taules del 2019. Així mateix, les taules salarials del 2020 seran les mateixes que les de l’any anterior i les del 2021 recolliran un increment d’un 2% sobre les taules del 2019. A més, no s’aplicarà la clàusula de compensació i absorció en el període 2020-2021.

Per tot això, la presidenta de la sectorial, Concha Fuentes, ha recordat que “moltes empreses del sector estan afectades per ERTO” i que la majoria tenen “problemes de tresoreria i financers, dificultats de cobrament i un escanyament de preus i marges”, derivats dels efectes de la crisi i de l’obligació de fer inversions per fer front a la pandèmia. D’altra banda, ha posat de manifest que “un 99% de les empreses afectades tenen 250 o menys treballadors i aquestes ocupen el 72% dels assalariats” i ha destacat que la indústria del metall ha patit un descens de la seva producció d’un 17,9% en el període gener-novembre d’enguany.

En relació a la contenció dels salaris, PIMEC Metall demana mecanismes de flexibilitat dels possibles increments salarials per segments, atès que en aquests moments moltes empreses tindran problemes per afrontar el sobrecost laboral de finals d’any i un augment de salaris pel 2021 que no es correspon amb una evolució poc dinàmica de la inflació. En aquest sentit, la sectorial recorda que pel 2021 les previsions situen l’augment de l’IPC en poc menys de l’1% de mitjana anual.

Conscient que la part patronal s’ha vist obligada a signar per tal de tirar endavant amb el conveni i no deixar el sector sense acord en una situació de conflictivitat social, PIMEC Metall avisa que aquesta situació fa preveure un increment del nombre de pimes que s’acolliran a la possibilitat de despenjament que ofereix el propi conveni, així com una intensificació de la conflictivitat social que haurà de dirimir-se via Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

Documents descarregables: