PIMEC Logística

PIMEC Logística estima que la contribució del sector a l’economia se situa per sobre del 12,4%

- La sectorial també incideix en el fet que el pes real és major però no és possible quantificar alguns elements importants

Barcelona, 21 d’abril de 2016. PIMEC Logística constata que el llindar inferior de la contribució de la logística en l’economia catalana és del 12,4% del PIB. Aquesta xifra, que la sectorial ha calculat a partir de les dades de l’Idescat, s’explica per la contribució del VAB dels sectors que tradicionalment s’identifiquen com a activitats logístiques (5%) i pels consums intermedis (compres) que realitzen les empreses d’aquestes activitats a empreses d’altres sectors (7,4%).

Aquestes són les conclusions de l’estudi que ha elaborat la sectorial de PIMEC a petició d’un grup d’empresaris i professionals del sector logístic que entenen que el pes econòmic de les activitats desenvolupades pel aquest sector no queden recollides de forma suficientment ajustada ni exhaustiva a les estadístiques oficials.

Les estadístiques disponibles classifiquen els agents en funció d’una única activitat econòmica principal, i tan sols des del punt de vista de l’oferta i no de la demanda. En aquest sentit, els agents oferents acostumen a vendre béns i serveis que combinen més d’una activitat i, des d’un punt de vista de la demanda, els compradors adquireixen més d’un bé o servei de forma conjunta.

La sectorial també incideix en el fet que el pes real podria ser major però no és possible quantificar alguns elements importants del sector com les operacions logístiques internes que realitzen algunes empreses amb els seus propis mitjans o externalitzant en empreses amb CCAE no logístic.

Davant d’aquesta realitat, el president de PIMEC Logística, Ignasi Sayol, demana a les administracions que prioritzin el sector logístic, atenent especialment les demandes en infraestructures i en legislació.

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.