PIMEC lamenta l’endarreriment en l’adopció de mesures pel que fa als ERTO

L’entitat confia que es tornaran a prorrogar els ERTO si la situació ho requereix en aproximar-se la nova data límit per evitar el tancament d’empreses i la pèrdua de llocs de treball. PIMEC reclama novament l’articulació d’un sistema de comunicació entre les empreses i el SEPE per agilitzar els tràmits de pagament a les persones treballadores.

Barcelona, 29 de setembre de 2020. PIMEC celebra que el Govern espanyol hagi arribat a un acord en relació als ERTO, però considera que s’haurien d’haver posat tots els esforços necessaris per a poder aprovar amb més antelació aquesta pròrroga. En aquest sentit, lamenta que, una vegada més, la formalització d’aquesta mesura arriba a l’últim dia de vigència de les condicions aplicables, factor  que dificulta la gestió i la presa de decisions que es requereixen en aquestes circumstàncies. A més, la patronal posa de manifest que aquestes preses d’última hora ofereixen un redactat espès i confús, el qual pot donar lloc a interpretacions ambigües i contradictòries que novament situaran les empreses afectades en un escenari d’inseguretat jurídica.

Sobre el venciment de la nova pròrroga, el 31 de gener de 2021, PIMEC confia que una vegada s’aproximi la data es tornarà a efectuar una anàlisi que permeti allargar l’aplicació d’aquesta mesura en els casos necessaris. Així mateix, reclama novament l’articulació d’un sistema de comunicació entre empreses -o els seus assessors- i el SEPE per tal de poder agilitzar els tràmits de pagament als treballadors, davant el fet que moltes persones no l’han cobrat encara o ho han fet només parcialment. De fet, dades recents de la patronal apunten que un 57% de pimes afirmen que els seus treballadors en ERTO han cobrat però parcialment i un 4% que cap dels seus treballadors ha cobrat.

Anàlisi de l’acord sobre els ERTO

La patronal valora positivament les noves exoneracions per expedients justificats per limitació i/o impediment de l’activitat i, d’altra banda, els lligats als sectors econòmics més perjudicats (CNAES), però considera necessària l’exoneració de les quotes a la Seguretat Social en tots els expedients -ja siguin de força major o ETOP- que estan directament vinculats a la Covid-19, ja que causarà un perjudici a moltes empreses que pot posar en perill la seva continuïtat. D’altra banda, valora positivament la diferenciació per dimensió de les empreses, tal com s’havia fet en l’esglaonat d’exoneracions, ja que les particularitats i les necessitats de les pimes són diferents de les grans companyies.

En relació a l’obligació del manteniment de l’ocupació durant els sis mesos des del reinici de l’activitat total o parcial dels afectats per l’expedient, PIMEC no comparteix la nova extensió d’aquesta mesura, incorporada amb el RDL 8/2020 en un moment en el qual no es podia preveure quina extensió tindria la crisi sanitària i la limitació a l’activitat empresarial i econòmica. Per això, destaca la necessitat de tenir en compte que -en un context global de crisi econòmica- moltes empreses ja no tenen possibilitat de mantenir la totalitat de les seves plantilles, i creu que aquest nou afegit de sis mesos més pot portar al tancament definitiu a moltes empreses.

Finalment, sobre les mesures pels autònoms, l’entitat valora positivament la previsió d’ajuts al col·lectiu, però els considera insuficients, donat que l’afectació i el perjudici econòmic d’aquests treballadors ha estat molt gran i ha generat situacions molt crítiques de difícil reversió. Segons la darrera enquesta de PIMEC, un 11% dels autònoms no té en aquests moments activitat i un 81% pateix problemes de tresoreria.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.