PIMEC, Fundació PIMEC i la Generalitat de Catalunya col·laboren per fomentar la integració laboral de persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional

Aquest acord ha estat rubricat pel secretari general del Departament de Treball, Josep Ginesta, el president de la fundació, Josep González, i el secretari general de la patronal, Antoni Cañete.

Barcelona, 4 d’abril de 2019. PIMEC, Fundació PIMEC i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, han signat un conveni de col·laboració per fomentar la integració laboral de persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional. L’acord ha estat rubricat pel secretari general del Departament de Treball, Josep Ginesta, el president de la Fundació PIMEC, Josep González, i secretari general de PIMEC, Antoni Cañete.

Davant la crisi humanitària existent a Europa com a conseqüència del desplaçament forçat de milers de persones, PIMEC, Fundació PIMEC i el Departament de Treball, treballaran conjuntament per impulsar accions d’intermediació laboral i mesures de coneixement de la llengua i per a l’establiment de vincles socials entre aquest col·lectiu. A més, entre altres iniciatives, s’ha constituït una comissió mixta amb representants del comitè d’acollida de persones refugiades, de la patronal i de Fundació PIMEC.

Documents descarregables: