PIMEC destaca la contribució de la logística en l’economia i posa de manifest el desconeixement del valor de les operacions internes de les empreses

Ignasi Sayol, president de PIMEC Logística i del Clúster Logístic de Catalunya, presenta dos estudis sobre el sector al Saló Internacional de la Logística, on la patronal compta amb un estand propi.

Barcelona, 31 de maig del 2022. PIMEC ha destacat la contribució del sector logístic en l’economia catalana i ha posat de manifest el desconeixement del valor de les operacions internes de les empreses, ja que el pes econòmic de les activitats desenvolupades per la logística no queda recollit de forma suficientment ajustada ni exhaustiva a les estadístiques oficials. Així ho ha expressat el president de PIMEC Logística – Clúster Logístic de Catalunya, Ignasi Sayol, qui ha presentat en una roda de premsa en el marc del Saló Internacional de la Logística (SIL) els estudis “Contribució de la logística a l’economia” i “Productivitat i competitivitat de la logística”. Abans però, ha posat en valor la tasca de PIMEC Logística, el primer clúster que cobreix tota la cadena de valor del sector, agrupant totes les pimes que tinguin entre les seves activitats la gestió d’una part de la cadena de subministrament, ajudant a fer competitiva la funció logística i integrant col·lectius interessats en millorar l’eficiència logística i dissenyar noves alternatives.

Contribució de la logística a l’economia

Aquest primer estudi, que realitza anualment el Clúster, posa de manifest que el pes econòmic de les activitats desenvolupades pel sector no queda recollit de forma suficientment ajustada ni exhaustiva a les estadístiques oficials, ja que aquestes es fonamenten en la diferenciació d’activitats econòmiques des d’un punt de vista de l’oferta en base a la CCAE. Aquest informe, el setè sobre la contribució de les activitats logístiques a l’economia, actualitza i continua la sèrie iniciada el 2016 i ja queda reflectit anualment en el Observatori de la logística que publica anualment Cimalsa.

Per això, Sayol ha manifestat que “el nostre informe anual reflecteix amb una major fiabilitat la contribució de l’activitat logística a l’economia”. Aquest informe es basa en dades publicades per el Idescat, de forma que la dada que es presenta és la del 2019. A continuació ha explicat en relació a l’evolució temporal entre 2010 i 2019 que “el VAB a preus corrents creix d’un 19,9% en passar de 9.044 milions d’euros a 10.326 milions d’euros”, i ha constatat que “els consums intermedis creixen un 17,3% en passar de 14.020 milions d’euros a 16.449 milions d’euros”, tot afegint que “la suma de les dues partides creix d’un 18,3% i passa de 23.064 el 2010 a 27.294 el 2019”.

Sayol ha comentat que “estem parlant d’una contribució  de la logística a l’economia catalana al voltant del 11% del PIB i proper als 28.000 milions d’euros”.

Productivitat i competitivitat de la logística

Ignasi Sayol ha exposat els resultats del segon estudi, que han realitzat per primera vegada, tot destacant l’evolució temporal de la productivitat per ocupat entre 2010 i 2019: “Mesurada en termes de VAB per ocupat, va passar de 49.152 euros l’any 2010 a 62.688  l’any 2019, fet que suposa un increment acumulat del 27,5%”. Així mateix, ha apuntat que el 2010 el valor d’aquesta variable se situava un 14,9% per sota la del conjunt de l’economia i que el 2019 ho feia un 6,4% per sota, recuperant 8,5 punts percentuals en aquest període de temps.

Sobre l’evolució temporal de les despeses de personal per assalariat, ha manifestat que, entre 2010 i 2019, van passar de 36.469 euros l’any 2010 a 42.719 el 2019 en termes de remuneració dels assalariats per lloc de treball, fet que suposa un increment acumulat del 17,1%. “Destaca que el 2010 el valor d’aquesta variable se situava un 3,1% per sobre la del conjunt de l’economia i el 2019 un 9,1% per sobre, 6 punts percentuals més”, ha afegit. Finalment, ha exposat que “entre 2010 i 2014 la competitivitat observa una evolució positiva (del 58% al 45%), mentre que entre 2015 i 2019 el valor empitjora fins a situar-se en el 55%”. Entre altres xifres, també ha dit que el 2013 i 2014 la competitivitat de la logística és més alta que la del conjunt de l’economia, fet que es reverteix entre 2015 i 2019 i que, aquest darrer any, el pes de la remuneració dels assalariats se situa en el 55% a la logística mentre que al conjunt de l’economia se situa en el 50%.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.