PIMEC denuncia que els terminis de pagament encara es troben per sobre dels màxims establerts per la llei

• El 92% de les empreses defensen un règim sancionador per a les empreses moroses
• Un 64% de les empreses enquestades afirma tenir clients que exigeixen terminis de pagament superiors als dos mesos, incomplint la llei sense cap conseqüència
• El projecte de Llei de Contractació Pública no recull la demanda de PIMEC que es compleixi escrupolosament la legislació vigent en matèria de morositat i que sigui una llei que faciliti l’accés de les pimes a la contractació pública 

 

Barcelona, 7 de febrer de 2017. L’Observatori de PIMEC ha presentat el seu informe Terminis de cobrament de les empreses a Catalunya. 2016, del qual es desprèn que el termini mitjà de pagament a proveïdors s’ha reduït tant en el sector públic (9,8%) com en el sector privat (8,9%), i ha passat respectivament de 81 a 73 dies i de 78 a 71 dies.

Tot i que en els dos casos els terminis són els més baixos dels observats des del 2011, PIMEC lamenta que encara es troben per sobre dels màxims establerts per la legislació en matèria de morositat, especialment en el cas del sector públic, de manera que queda molt de marge de millora. No obstant això, valora de forma positiva les polítiques implementades en l'àmbit públic, ja que sistemàticament milloren any rere any.

Quant al sector privat, les empreses que incorren en males pràctiques de pagament són, majoritàriament, les grans companyies, sense cap conseqüència, per la qual cosa entenem que la millora en els terminis de pagament en el sector privat que s’ha registrat en aquests últims anys correspon sobretot al comportament dels terminis de pagament de les empreses de menor grandària, pimes i autònoms.

Segons l’informe, la ràtio d’impagaments al 2016 ha millorat i s’ha situat en el 2,2% de la facturació de les empreses enquestades. Aquest ha estat un dels factors que més tancaments d’empreses ha provocat en els darrers anys.

Pel que fa a la legislació i drets que atorga a les empreses proveïdores, el coneixement de les mesures contra la morositat es manté al voltant del 70%. Es constata que és extraordinàriament baix el nivell d’exigència d’interessos de demora o indemnització en el cas d’incompliment dels terminis establerts, fet que demostra la necessitat d’establir mesures de control.

D’altra banda, tenint en compte les condicions pactades entre clients i proveïdors, d’acord amb la legislació en aquest àmbit, l’informe constata que és una pràctica habitual l’establiment de terminis superiors als 60 dies que fixa la llei o que els clients exigeixin clàusules abusives als seus proveïdors.

La patronal destaca que un 92% de les empreses són favorables a l’establiment d’un règim sancionador que penalitzi les pràctiques moroses i d’incompliment de la legislació en aquest àmbit, tal com PIMEC ha defensat repetidament per tal d’evitar les posicions de domini d’alguns clients i les càrregues financeres que aquesta situació comporta.

Llei de Contractes del Sector Públic

El Projecte de Llei no recull l’esperit de la directiva europea i, per tant, no facilita l’accés de les pimes a la contractació pública. El Projecte de Llei no té en compte la demanda de PIMEC que es compleixi escrupolosament la legislació vigent en matèria de morositat.

De fet, d’aprovar-se la Llei, permetria legalment l’ampliació dels terminis de pagament establerts prèviament, fet que generaria una involució en els pagaments en introduir de nou el pacte entre les parts. Això faria que les certificacions fossin sine die i que el confirming es convertís en una eina de pagament per no complir els terminis establerts per la llei.

 

*Fes clic aquí per veure les declaracions del secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, sobre els terminis de pagament.
 

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.