PIMEC demana una millor col·laboració publicoprivada en el desplegament dels fons europeus Next Generation per revertir el desencís de les mipimes i assegurar que els recursos arriben a l’economia productiva

Les mipimes catalanes suspenen les administracions a la valoració de la tramitació dels fons, i de les que no n’han demanat, més de la meitat desconeixen els ajuts públics disponibles i més d’un 40% assegura que els requisits són difícils de complir

Les empreses es mostren preocupades per la incertesa sobre la data de cobrament, els terminis massa llargs per al cobrament i l’absència de bestreta o avançament dels ajuts

La patronal planteja un conjunt de propostes per resoldre les problemàtiques d’execució identificades i que permetin la millora i celeritat de l’arribada dels fons pendents a les empreses, que s’estimen en la meitat dels previstos inicialment

 

Barcelona, 23 de març del 2023. PIMEC ha demanat avui un replantejament del desplegament dels fons europeus Next Generation (NGEU) amb una millor col·laboració publicoprivada, que permeti maximitzar l’impacte en l’economia productiva i redueixi el risc que es desaprofitin part dels seus recursos o s’utilitzin de manera poc productiva. Així ho ha manifestat la vicepresidenta de PIMEC, Mireia Cammany, durant la roda de premsa celebrada avui per presentar els resultats de l’enquesta ‘Les pimes i el finançament amb fons Next Generation’.

Cammany ha recordat que “les organitzacions empresarials i els col·legis professionals poden contribuir de manera important a l’execució dels fons, a agilitzar-ne la gestió administrativa, a informar i assessorar a les pimes i autònoms en les seves sol·licituds. Volem ser agents activadors perquè aquests fons s’executin i arribin a les mipimes. La millora de la segona fase passa per l’acompanyament a les empreses”. Com a model d’èxit, ha destacat el Kit Digital, “un projecte que va ser dissenyat tenint en compte les empreses de menor dimensió gràcies a una bona col·laboració publicoprivada”.

PIMEC també destaca que la no aplicació del principi de subsidiarietat territorial genera problemes i els ajuts no s’executen amb la màxima eficàcia, com ha passat amb els PERTE. És per això que l’entitat proposa impulsar projectes estratègics territorials per a les mipimes amb els Projectes Estratègics de Recuperació i Transformació (PERTE), destinant el pressupost no utilitzat encara a convocatòries de projectes sectorials amb impacte local, introduint la figura del projecte tractor territorial, per dissenyar actuacions d'envergadura adaptades a la realitat socioeconòmica de cada comunitat autònoma, i garantint la participació de les mipimes a tots els projectes que s’aprovin. 

D’altra banda, s’ha destacat la necessitat de que els fons “es destinin a l’economia productiva i la transformació real”, i per això és imprescindible que les anàlisis d’impacte prevegin també els mecanismes eficaços de seguiment del retorn esperat dels fons en economia productiva i generació d’oportunitats d’activitat econòmica.

Finalment, la vicepresidenta de PIMEC també ha assenyalat que és fonamental “avaluar la repercussió dels fons en les polítiques transversals, com la igualtat de gènere, la digitalització o la descarbonització, eixos fonamentals per a la cohesió social”.

Els resultats de l’enquesta

Els resultats de l’enquesta constaten que més de la meitat de les empreses catalanes han sol·licitat algun tipus d’ajut públic, amb un menor pes de les empreses sense assalariats (29,6%) i el pes més gran de les petites (71,8%).

El format majoritari dels ajuts és en forma de subvenció (92,4%), a molta distància del crèdit o el préstec bonificat (7,1%). Al 28% d’empreses l’ajut els cobreix d’entre el 20% al 39% del projecte, mentre que al 17,7% d’empreses l’ajut els cobreix el 100%.

De l’informe també se’n desprèn que hi ha un alt desconeixement de la procedència dels fons, concretament el 27,2% desconeix si l’ajut rebut era NGEU o no ho era.

De les empreses que ha sol·licitat ajut, el 67,2% ho ha fet en relació amb el Kit Digital i el 24,2% en relació amb l’autoconsum energètic-plaques fotovoltaiques, i han comprovat que les prioritats del teixit productiu són la digitalització (70%), l’eficiència i estalvi energètics (36%), l’autoconsum energètic (31%), la innovació de processos (30%), la formació i capacitació dels treballadors (25%), la innovació de productes (24%), i l’economia circular (16%).

Les mipimes es mostren preocupades per la incertesa sobre la data exacta de cobrament de l’ajut, els terminis massa llargs de cobrament de l’ajut i l’absència de bestreta o avançament dels ajuts.

En relació amb les empreses que no han sol·licitat cap ajut, un 52,8% no ho ha fet per desconeixement, un 41% per la dificultat de complir els requisits, un 30,4% pel volum de burocràcia i un 16,8% per la manca de personal especialitzat per a la tramitació.  “Comptem amb les mateixes eines i recursos amb què es gestionaven els programes de cohesió europeus, per això podem preveure que segurament hi ha problemes d’execució, perquè ara el volum de recursos és sis vegades superior”, ha lamentat el director de l’Àrea d’Economia i Empresa de PIMEC, Carles Mas.

La percepció de les mipimes és que les grans beneficiàries dels fons europeus són les grans companyies (69%), seguides de les administracions públiques (50%), els centres tecnològics i de recerca (19%), les universitats (6%) i les pimes (5%) amb 14% dels fons encara desplegant-se.

Finalment, els portaveus de PIMEC han recordat que a Catalunya tenim assignats 5.000 milions d’euros dels 42.000 totals, amb la previsió que encara arribin 8.300 més. “A Catalunya continuem esperant el 60% dels fons europeus de la primera fase; estem a la meitat del camí i, per això, volem encarar el pròxim cicle, que és tan gran com el primer, amb garanties que aquests recursos siguin eficients”, ha conclòs Mas.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.