PIMEC demana solucionar els problemes que plantegen els fons de solvència per a pimes i autònoms per no enrederir més l’arribada dels ajuts

La patronal detecta tres problemàtiques: el Reial Decret-Llei no ha inclòs mesures normatives que permetin l’inici urgent de la seva tramitació; hi ha un problema d’infradotació; i un greuge comparatiu del fons de recapitalització.

Barcelona, 15 de març de 2021. Sobre Reial Decret-Llei 5/2021, el qual aprova un conjunt de mesures de suport orientades a la millora de la solvència de pimes i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat a conseqüència dels efectes de la pandèmia i que siguin viables a partir de la represa de l’activitat, PIMEC destaca que aquestes ajudes presenten problemes importants que endarrereixen una vegada més l’arribada del suport que les empreses necessiten en aquests moments difícils, en els quals encara es veu lluny la sortida de la crisi. En aquest sentit, la patronal posa de manifest que existeixen tres tipus de problemàtiques: el RDL no ha inclòs mesures normatives que permetin l’inici urgent de la seva tramitació; un problema d’infradotació; i un greuge comparatiu del fons de recapitalització.

En primer lloc, en relació a l’anunci de les mesures sense cap mesura normativa que permeti l’inici de la seva tramitació, PIMEC destaca que, tal com ja ha passat en d’altres mesures, tots els ajuts ens remeten a una prevista regulació o altres ordres ministerials i, per aquest motiu, ho considera especialment greu, ja que alhora, el gruix de les mesures en forma d’ajut directe han de distribuir-se a les comunitats autònomes i que cadascuna d’elles haurà de fer la seva pròpia  execució.

En segon lloc, sobre  la infradotació, l’entitat explica que els imports plantejats, encara que s’afegeixin a d’altres mesures com els ERTO, seran insuficients per a les pimes i autònoms de Catalunya. Si tenim en compte que la línia d’ajuts directes es divideix territorialment deixant 5.000 milions d’euros per a totes les comunitats, excepte Balears i Canàries – comunitats que rebran 2.000 milions dels 7.000 anunciats -, tindríem que l’expectativa de fons per Catalunya estaria en l’entorn dels 850-1000 milions d’euros, import inferior al 0,5 % del PIB i, per tant, insuficient per afrontar el fort impacte de la crisi sanitària. Cal tenir en compte que Catalunya, per raó del seu teixit productiu, ha estat una de les CCAA amb una major afectació econòmica, i això, junt amb el pes específic de sectors com el turístic, haurien d’haver estat considerats en la distribució de recursos. A més, la relació exhaustiva de sectors beneficiaris a l'Annex I per la via del CNAE exclou moltes activitats igualment afectades per la crisi de la Covid-19, com per exemple el lleure educatiu i sociocultural.

Així mateix, la patronal matisa que el complex sistema previst per als ajuts directes destinats a reduir l’endeutament, dins de l’àmbit de la línia de reestructuració del deute financer, farà difícil que les empreses els gaudeixin. PIMEC entén que un sistema de quitança directa, que tingués en compte l’impacte de la crisi sobre l’activitat de les empreses i es faci efectiu al llarg del període de retorn del capital, hagués significat un suport molt més efectiu.

Finalment, existeix un problema de greuge comparatiu del fons de recapitalització. PIMEC creu que l’import de 1000 milions d’euros, comparat amb els 10.000 milions que es van reservar per a les grans companyies en el fons del SEPI, representen un greuge comparatiu per al sector empresarial que genera la major part de l’ocupació. Per això, proposa que, en el cas que s’esgoti la línia, es procedeixi a la seva ampliació.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.