PIMEC demana que els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023 incloguin mesures per promoure l’activitat econòmica i empresarial

La patronal lamenta que, tenint en compte les altres partides dels PGE, les pimes només rebin 166 milions d’euros addicionals

Barcelona, 6 d’octubre del 2022. Davant l’aprovació del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per part del Consell de Ministres, que ha lliurat avui la ministra d’Hisenda a la presidenta del Congrés dels Diputats, la patronal reclama que s’hi incloguin mesures que afavoreixin el desenvolupament i la continuïtat de l’activitat empresarial, ja que entén que la millor forma de fer política social és generar i mantenir llocs de treball.

Pel que fa a les mesures ja anunciades, PIMEC considera positiu que s’hagi inclòs en els comptes públics un increment salarial variable als funcionaris que s’alinea amb els que s’estan recollint en els convenis col·lectius en l’àmbit privat i que preveuen moderació inicial i revisions decreixents per als següents exercicis. La patronal també valora molt positivament que es prevegin aquests elements d’increment variable, tenint en compte la complexa situació actual.

Per altra banda, PIMEC considera que l’augment de despesa social en els àmbits sanitaris i de dependència s’hauria de repercutir també en l’àmbit privat, atesa la major eficiència dels models de gestió publicoprivada.

En relació amb les mesures anunciades de reforma de les prestacions i subsidis d’atur, la patronal es mostra preocupada pel fet que no es tramitin conjuntament amb la Ley de Empleo, actualment en tràmit al Congrés dels Diputats, ja que això denota la falta de visió integral de les polítiques d’ocupació –actives i passives. PIMEC defensa que les prestacions han de ser instruments per promoure el trànsit al treball, millorant l’ocupabilitat de les persones, i evitant promoure la “trampa de l’atur” per la descompensació pressupostària entre unes polítiques i altres, i, sobretot, la desconnexió en la seva execució amb diferents administracions implicades.

El projecte pressupostari també preveu 3.000 milions d’euros més destinats a la innovació i la recerca. En aquest sentit, la patronal demana que aquest augment pressupostari es destini especialment a la innovació empresarial i recorda que fins ara les empreses estan tenint moltes dificultats per accedir a aquest tipus d’ajudes, ja que el sistema de PERTE no resulta eficient. D’altra banda, PIMEC lamenta  que  les pimes només rebin 166 milions d’euros addicionals, davant dels augments de milers de milions en moltes altres partides dels PGE.

Així mateix, la patronal vol posar en valor que s’incloguin més transferències per a les Comunitats Autònomes, però recorda que el sistema de finançament està encara pendent de renovació des de l’any 2014. D’altra banda, segons es recull en el projecte aprovat, el Ministeri de Defensa és el que percebrà un major augment pressupostari. En aquest context, PIMEC demana que aquest increment permeti impulsar la indústria autòctona.

Finalment, la patronal vol destacar que malgrat que el pressupost destinat al conjunt d’actuacions de caràcter econòmic augmenta en un 9,7%, l’increment es fonamenta en la partida d’Investigació, Desenvolupament, Innovació i Digitalització, amb un 22,8% del pressupost, i en la partida Subvencions al transport, amb un 25,7%.

En aquest darrer cas, PIMEC puntualitza que l’increment serà positiu si es destina a la renovació i canvi de vehicles per d’altres de menys contaminants, així com a la millora de la fiabilitat i de la freqüència de pas en els serveis de Rodalies. En aquest sentit, la patronal reclama una millora del funcionament dels serveis que ofereix Rodalies RENFE i considera que s’hauria de destinar l’increment pressupostari a aquesta finalitat, més que no pas a garantir-ne la gratuïtat.

 

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.