PIMEC demana el pagament immediat per part del SEPE a les prestacions per desocupació

La patronal constata que el 64,7% de pimes catalanes ha presentat un ERTO i que un 8,2% té previst fer-ho. Proposa una regulació única i estable dels ERTO i activar amb la màxima urgència un canal de comunicació del SEPE amb els professionals que gestionen els expedients.

Barcelona, 12 de juny de 2020. PIMEC constata que el 64,7% de les pimes i autònoms de Catalunya manifesta que ha presentat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i un 8,2% afirma que té previst presentar-lo. Els resultats de la cinquena enquesta de la patronal al teixit productiu català, recollits a l’informe ‘Impacte econòmic de l’estat d’alarma derivat de la crisi de la Covid-19 sobre les pimes i els autònoms de Catalunya. Especial sobre ERTO’, indiquen que “el 65,9% de les empreses manifesta que els ERTO afecten més del 75% dels seus  treballadors i el 13,8% que incideix entre la meitat i tres quartes parts de la plantilla”.

Al llarg de la roda de premsa, el president de PIMEC, Josep González, ha apuntat que a Catalunya s’han registrat un total de 97.765 ERTO, que afecten 721.581 treballadors, i ha afegit que “cal allargar la finalització dels ERTO i avisar amb temps les empreses sobre el termini per tal que es puguin planificar i creu necessària més flexibilitat sobre la condició de mantenir les plantilles, ja que això pot tenir efectes contraproduents a les pimes”. “És trist que tants treballadors encara no hagin cobrat per part del SEPE”, ha finalitzat el seu discurs. 

En la seva intervenció, el gerent de l’Àrea Institucional, Àngel Hermosilla, ha lamentat que de les empreses que han presentat ERTO “només el 30,1% té constància que tots els seus treballadors han cobrat del SEPE tot el que els corresponia”. Davant d’aquesta situació, el 54,4% de les empreses ha anticipat diners als treballadors afectats i el 15,1% els ha ajudat de forma no monetària. En aquest sentit, ha posat de manifest que  “un 89,9% d’empreses considera que l’ERTO és una eina útil”, sempre que la tramitació i resolució administrativa es faci de manera efectiva i els treballadors rebin les prestacions oportunes.

La directora de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva, Elena de la Campa, ha proposat “una regulació única i estable dels ERTO i l’ampliació de termini de finalització dels expedients de força major fins al 31 de desembre o més enllà en els casos que les empreses no puguin tornar a una activitat suficientment viable econòmicament”. A més, ha defensat “desenvolupar i concretar l’obligació del manteniment d’ocupació 6 mesos amb posterioritat a l’aplicació d’un ERTO”. Així mateix, ha reclamat al SEPE que realitzi el pagament immediat de les prestacions per desocupació que resten pendents, amb aquesta finalitat s’insta a activar amb la màxima urgència un canal de comunicació del SEPE amb els professionals que gestionen els expedients. 

Propostes de PIMEC en relació als ERTO:

 • Regulació única i estable a mig i llarg termini. El fet que la normativa s’hagi anat modificant sense temps material per tal que les empreses s’adaptin a ella, impedeix la planificació necessària i pot derivar en el tancament de moltes empreses que no veuen possibilitat de tornar a l’activitat amb garanties.
   
 • Extensió en el temps dels ERTO i millora dels seus efectes per evitar el tancament de les empreses més vulnerables. En aquest sentit sol·licitem:
  • Ampliació del termini de finalització dels ERTOs de força major fins al 31 de desembre o més enllà en els casos que les empreses no puguin tornar a una activitat suficientment viable econòmicament.
  • Exoneració del 100% de les quotes de la seguretat social respecte a aquells treballadors afectats per un ERTO dels indicats anteriorment.
    
 • Desenvolupament i concreció respecte a l’obligació del manteniment d’ocupació 6 mesos amb posterioritat a l’aplicació d’un ERTO. Serà imprescindible contemplar aquelles situacions davant les quals les empreses no puguin mantenir l’ocupació habitual degut a la variació de les circumstàncies anteriors a la crisi sanitària i econòmica.
   
 • Sol·licitem, per aquells treballadors afectats per un ERTO, ja sigui força major o causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció la recuperació del subsidi per desocupació mentre durin els efectes de l’expedient i per tant que aquest no sigui consumit mentre duri qualsevol ERTO que hagi estat provocat per causes derivades de la crisi sanitària i econòmica.
   
 • Conservar el termini de 7 dies de negociació amb els representants dels treballadors abans de l’aplicació d’un ERTO ETOP i respectar la voluntat dels treballadors, si es dona el cas, d’efectuar les negociacions mitjançant una comissió ad hoc en cas que no vulguin fer ús de la participació dels sindicats més representatius

PIMEC també sol·licita:

 • El pagament immediat per part del SEPE de les prestacions per desocupació, algunes d’elles pendents des del mes de març de 2020, així com la millora de la gestió de les mateixes.
   
 • Activar amb la màxima urgència un canal de comunicació del SEPE amb els professionals que gestionen els expedients per tal de poder aclarir les incidències que s’hagin pogut produir, així com un espai de consulta de l’estat dels expedients presentats.
   
 • Donada l’extensió que s’ha produït de l’estat d’alarma reiterem la necessitat d’allargar el termini de recuperació del permís retribuït recuperable obligatori fins a 31 de desembre de 2021, sense que aquestes hores siguin computades dins la jornada màxima anual. Així mateix contemplar la possibilitat de negociar la recuperació en període vocacional.
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.