PIMEC defensa la baixa per incapacitat temporal per als treballadors que hagin d’atendre la cura del fills per situacions de Covid-19

La patronal es mostra absolutament contrària a un nou permís retribuït recuperable

Barcelona, 28 d’agost de 2020. Davant les previsibles contingències que es produiran amb l’inici del nou curs escolar i que afectaran de manera directa l’àmbit laboral i empresarial, PIMEC defensa la implementació d’una mesura excepcional de baixa per incapacitat temporal per a aquells treballadors que hagin d’atendre la cura dels fills per situacions de Covid-19 i demana que es tinguin en compte les següents consideracions:

  • La perceptora: Entenent-se aquesta com la unitat familiar, sempre que els dos progenitors treballin, per tal que un dels dos es pugui fer càrrec dels menors, o es tracti d’una família monoparental i el progenitor treballi.
  • La corresponsabilitat: Els progenitors, en cas que els dos treballin, haurien d’alternar la baixa en el temps, exercint aquesta en períodes iguals i no coincidents, excepte que un d’ells presti un servei essencial.
  • Les limitacions: La necessitat d’acollir-se a una baixa s’haurà d’articular en funció de la necessitat dels progenitors amb menors de 6 anys a càrrec i un segon esglaonat per a aquelles unitats familiars amb menors de 12 anys. En el segon cas s’entén que els progenitors podran continuar treballant en la modalitat de teletreball quan l’empresa hagi implantat aquest sistema i, per tant, no correspondria una baixa mèdica.  

La patronal presentarà aquesta proposta en la propera reunió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la resta d’agents socials, que tindrà lloc la setmana vinent.

PIMEC, contrària a un nou permís retribuït recuperable

Davant dels anuncis que plantegen un permís retribuït recuperable per al treballadors que hagin d’atendre la cura dels fills davant dels nous rebrots, PIMEC es mostra absolutament contrària a aquesta proposta, ja que les empreses ja estan prou afectades per les conseqüències de la Covid-19 i no poden assumir aquest un cost absolutament aliè a l’àmbit i la responsabilitat empresarial.

La patronal recorda que ja va demanar l’ampliació del termini de recuperació del permís retribuït recuperable fins al 31 de desembre de 2021, tenint en compte la impossibilitat de moltes empreses de poder-ho fer efectiu aquest any. En aquest sentit, sumar-hi ara un o més permisos seria impossible d’assumir per a les empreses, especialment les de menor dimensió.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.