PIMEC constata que un 54% de la pime industrial registra resultats inferiors al 2019 amb una caiguda de les vendes de l’11,4% pels efectes de la pandèmia

La patronal presenta un informe que indica que un 30% del sector té previst presentar projectes als Fons Europeus de Recuperació, i que un 58% dels projectes pertany a l’àmbit digital, mentre que un 20% se centren en la transició ecològica.

Barcelona, 27 de gener de 2021. PIMEC ha constatat avui que a l’exercici 2020 un 54% del sector industrial català ha registrat uns resultats inferiors als de 2019, amb una caiguda de les vendes d’un 11,4% pels efectes de la pandèmia. Durant la presentació de l’informe “Evolució de la pime industrial catalana el 2020 i perspectives per al 2021”, el president de PIMEC, Josep González, ha posat de manifest que “s’ha de mantenir l’optimisme que presenten les xifres d’aquest document de cara al 2021, les quals indiquen un bon nivell d’activitat i una previsió d’inversions” i ha encoratjat el teixit productiu a “aprofitar l’oportunitat que suposen els fons de la UE, així com la recent pròrroga dels ERTO” a l’hora de mantenir les plantilles.

En una roda de premsa telemàtica, González ha explicat que la vacunació suposa un altre element que ens fa ser optimistes i, en aquest sentit, ha demanat a l’administració pública “agilitzar aquest procés per tal que l’estabilitat arribi com més aviat millor”. A més, ha aprofitat l’ocasió per tornar a reclamar “més ajudes directes per a les empreses i els autònoms” i, finalment, ha aclarit que aquesta és la sisena edició d’aquest informe, el qual es basa en una enquesta del GESOP a una mostra representativa d’empreses industrials sobre l’evolució de les principals variables econòmiques que defineixen la conjuntura: vendes, exportació, inversió i ocupació.

Els resultats de l’informe

En la seva intervenció, el director de l’Observatori de la PIMEC, Modest Guinjoan, ha explicat que l’evolució de la xifra de vendes de les pimes industrials catalanes ha experimentat una evolució clarament negativa el 2020, amb un saldo de variacions de les vendes negatiu (-43%) en el conjunt del sector i una destinació de les vendes en un 46% al mercat interior català i una exportació del 30% (repartida en un 19% a la zona euro i un 11% a la resta del món). Les vendes destinades a la resta d’Espanya tenen un pes relatiu del 24%.

Sobre les exportacions, ha destacat que el saldo de respostes positives i negatives és negatiu d’un 8%, mentre el 2019 havia estat positiu del 13%, xifra que indica una caiguda de 21 punts percentuals. D’altra banda, ha assegurat que l’activitat inversora s’ha vist menys afectada per la pandèmia del que es podia preveure: “Baixen les empreses que han invertit, però un 67% del sector ha fet inversions. De les pimes que han invertit, un 39% ha augmentat la inversió respecte al 2019 i el 40% l’ha disminuït”. En aquest sentit, ha afegit que “les més inversores són les pimes de dimensió més gran, és a dir, les mitjanes”.

En termes d’ocupació, Modest Guinjoan ha lamentat que un 29% de les pimes industrials l’han reduïda, mentre que un 22% l’han augmentat, deixant un saldo negatiu del -7% i un empitjorament de 24 punts percentuals respecte de l’any 2019. Tanmateix, un 49% ha mantingut estables les seves plantilles. En relació a les previsions de l’activitat global de la indústria catalana, ha comentat que, “després d’un mal any com el 2020, resulten optimistes, ja que per a un 59% del sector l’activitat augmentarà i per a un 9% disminuirà;  amb un saldo de respostes del 50% positiu, 7 punts percentuals millor respecte a un any enrere”.

Pimes industrials i fons europeus

El capítol monogràfic de l’informe d’enguany s’ha centrat en els fons de la Unió Europea i els resultats de l’enquesta indiquen que 6 de cada 10 empreses industrials a Catalunya afirmen que coneixen l’existència d’aquests fons. Així mateix, un 30% de les pimes enquestades asseguren que presentaran projectes, la majoria dels quals (un 58% dels previstos) pertanyen a l’àmbit digital, mentre que un 20% se centren en la transició ecològica.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.