PIMEC constata que les pimes espanyoles paguen l’electricitat més cara a Europa, després d’Itàlia

La patronal destaca en un estudi que compara els preus de l’electricitat a Europa en el període 2016-2019 que “les empreses menys consumidores paguen 3 vegades el preu del KW/ h en comparació amb una empresa que consumeix 20.000 MW/h o més”.

Barcelona, 19 d’octubre de 2020. PIMEC constata que el 2019 les pimes espanyoles  menys consumidores d’electricitat (menys de 20 MW/h) són, desprès d’Itàlia, les que la paguen més cara de tot Europa: a 24,72 cèntims el kW/h. Segons un informe de l’Observatori de la PIMEC sota el títol ‘Preus de l’electricitat a Europa comparats (2016-2019)’ i en relació a  l’evolució dels preus de l’electricitat a Espanya, s’indica que per consumidors petits en el darrers anys el preus es mou sempre al voltant dels 25 cèntims.

El document també destaca que el diferencial de preus que paguen les empreses petites consumidores respecte de les grans consumidores a Espanya és de 16,37 cèntims kW/h el 2019, és a dir, qui consumeix menys de 20 MW/h paga el kW/h a tres vegades el preu que la paga una empresa que consumeix 20.000 MW/h o més.

D’altra banda, per a les empreses de menys de 20 MW/h de consum, els preus que es paguen a Espanya són un 11% més alts que la mitjana de les economies grans (Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit), un 54% més alts que la mitjana de les economies petites avançades i un 63% més alts que la mitjana de les economies menys desenvolupades.

Per països, el que té l’electricitat més barata entre els més desenvolupats és França, mentre que entre els països menys desenvolupats, els preus més baixos els trobem en els estats de l’Europa de l’est:

  • Consums de menys de 20 MW/h: Bulgària (Espanya un 135% més cara).
  • Entre 20 a <500 MW/h: Bulgària (Espanya un 50% més cara).
  • Entre 500 a <2.000 MW/h: Txèquia (Espanya un 45% més cara).
  • De 2.000 a <20.000 MW/h: Txèquia (Espanya un 28% més cara).
  • De 20.000 a <70.000 MW/h: Eslovènia (Espanya un 21% més cara).

D’aquesta manera, es conclou que a Espanya la distància de preus entre el consumidor d’electricitat més petit i el consumidor més gran és la segona més alta d’Europa després d’Itàlia.

L’informe de l’Observatori de la PIMEC

Aquest estudi analitza els preus de l’electricitat que paguen les empreses de 26 països europeus, sobre la base d’estadístiques de l’Eurostat. Les seves dades se centren en l’any 2019 i també en el període de de l’any 2016 al 2019, distingint nivells de consum i els seus preus corresponents. La informació es refereix en tot el document a preus amb impostos especials i taxes, però sense impostos deduïbles com l’IVA.

Documents descarregables: