PIMEC constata que la pime del Vallès Occidental presenta registres superiors als del conjunt de Catalunya

L’any 2017, 1.085 empreses més que l’any anterior van presentar els seus comptes al Registre Mercantil. L’observatori de la PIMEC ha analitzat els estats comptables de les empreses de la comarca que presenten els seus comptes al Registre Mercantil en el període 2013-2017.

Sabadell, 28 de novembre de 2019. El president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, i el director de l’Observatori de la PIMEC, Modest Guinjoan,  han presentat avui en una roda de premsa a la seu de la patronal a Sabadell un informe sota el nom ‘Resultats de les pimes del Vallès Occidental (2013 – 2017)’. Aquest document constata que la pime del Vallès Occidental presenta globalment registres superiors al del conjunt de Catalunya i mostra una dinàmica positiva. A més, s’exposa que l’estructura empresarial comparada amb el conjunt de Catalunya, al Vallès Occidental en destaca un major pes relatiu del sector industrial (prop de 8 punts per sobre del català), amb més de 2.300 empreses, i un major pes relatiu del metall.

L’informe, que analitza els estats comptables de les pimes que presenten els seus comptes al Registre Mercantil a la comarca del Vallès Occidental en el període dels anys 2013 al 2017. Es tracta de 9.997 empreses, 1.085 més que al 2016, de les quals un 65,4% pertanyen al sector serveis, un 23% a la indústria, un 11,3% a la construcció i un 0,3% al sector primari. D’altra banda, aquest document tracta aspectes com la xifra de vendes, la productivitat per empleat, la rendibilitat econòmica i la financera, etc., i exposa la demografia empresarial existent a partir de les dades de les empreses del territori. Entre altres, destaquem:

 • La dimensió mitjana de la pime a la comarca al 2017 és de 10,9 empleats per empresa, un nivell pràcticament idèntic al del conjunt de Catalunya.
 • L’any 2017, 1.085 empreses més que l’any anterior van presentar els seus comptes al Registre Mercantil
   
 • La xifra de vendes mitjana per empresa es mou en valors d’entre 1,8 i 2,2 milions d’euros, clarament per sobre dels valors del conjunt de Catalunya. En canvi, les empreses vallesanes generen internament menys valor afegit que el conjunt català en el període estudiat.
 • Per grans sectors, l’industrial és el que factura més per empresa, mentre que el sector de la construcció és el que genera més valor afegit sobre vendes. A nivell d’activitats, les que generen més VAB són els serveis a les empreses i els serveis financers, assegurances i lloguers.
 • La productivitat per empleat es va xifrar al 2017 en 51.300€. Al llarg del període observat se situa sempre entre un 5 i un 7% per sobre de la productivitat global catalana. Les despeses de personal al Vallès Occidental (uns 37.500€ el 2017) també són superiors. Per grans sectors, la indústria és la que té més despesa per treballador. 
   
 • La rendibilitat tant econòmica com financera és una mica superior a la del conjunt de Catalunya en quatre dels cinc anys considerats; es produeix una lleugera desacceleració al 2017, després d’haver-se recuperat des del 2013. 
 • La capitalització de la pime vallesana se situa en general una mica per sota de la del conjunt de Catalunya. No obstant això, el seu nivell es considera alt. La ràtio de deute a llarg termini més baixa l’enregistra la indústria i els serveis tenen la més alta. Tanmateix, entre sectors es dona una tendència a la confluència de nivells cap al voltant del 20% del passiu.

El president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, s’ha mostrat satisfet per les dades que presenta la comarca “que demostren, un cop més, que el Vallès Occidental és un dels motors més importants de l’economia catalana, especialment per la potència dels sectors metall, químic i serveis”.

 

 

 

 

Documents descarregables: