PIMEC constata la necessitat de prorrogar les mesures de suport a la liquiditat i la solvència empresarial per la Covid-19 davant l’escenari d’incerteses al mercat de treball i l’economia

La patronal veu la possibilitat i la necessitat d’estendre la vigència de les mesures davant l’escenari d’incerteses.

Entre altres mesures, proposa una renegociació dels préstecs amb aval ICO i defensa l’ampliació del termini per acudir al fons de recapitalització Cofides.

Barcelona, 14 de juny del 2022. PIMEC ha demanat avui una pròrroga de les mesures de suport a la liquiditat i la solvència empresarial per pal·liar els efectes de la pandèmia més enllà del 30 de juny. Davant el fet que no es poden plantejar nous esquemes de suport a la viabilitat de les empreses, segons la guia per a la progressiva desconnexió d’aquestes mesures, i tenint en compte l’escenari d’incerteses al mercat de treball i l’economia en general, la patronal ha vist la possibilitat i la necessitat d’estendre el termini de la vigència d’aquestes mesures a l’empara del marc temporal adoptat per la Unió Europea (UE).

PIMEC ha explicat que els documents esmentats de la UE especifiquen opcions disponibles que els estats membres han d’adoptar per tal d’evitar un final disruptiu del suport a beneficiaris que requereixen suport relacionat amb la Covid-19. En aquest sentit, ha destacat alguns exemples com les mesures de suport a la solvència derivades de la secció 3.14 del marc temporal, les quals es poden allargar fins al 31 de desembre del 2023, o la pròrroga del suport a la liquiditat basat en un esquema aprovat abans del 30 de juny d’enguany.

L’entitat ha recordat una enquesta pròpia que constata que el 30% de les pimes no podran tornar els préstecs ICO o no poden quantificar el romanent dels diners de Cofides que no s’han fet servir, derivant una part del pressupost sense utilitzar a un programa de garanties, tal com indica el punt 3.14 del marc temporal referit a suport a la solvència.

Per tot això, la patronal ha proposat que s’ampliï el període d’aplicació de les mesures de renegociació dels préstecs amb aval ICO, ja sigui en format de Codi de Bones Pràctiques o d’acord amb l’esquema que es consideri convenient per facilitar carències que puguin ser necessàries fins al període màxim previst del 30 de juny 2023. A més, ha defensat l’ampliació del termini per acudir al fons de recapitalització Cofides, tot justificant l’allargament d’acord amb l’esmentat article 107 o derivant una part del pressupost que queda no utilitzat a un programa de garanties, segons el punt 3.14 del marc temporal referit a suport a la solvència.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.