PIMEC constata el gran dèficit en la franja mitjana de qualificació i proposa una FP ajustada al model productiu del país

La patronal presenta un informe que destaca que la bretxa entre oferta i demanda formativa no s’ha resolt, fet pel qual demana aprofitar els NGEU per revertir la situació.

Barcelona, 4 de gener del 2022. PIMEC ha presentat avui l’informe “Formació i competències a Catalunya i Espanya. Una comparativa amb Europa”, el qual constata la necessitat de potenciar el nivell de qualificació de les persones, especialment les de nivell de formació baix, situant-les en el nivell mitjà per donar resposta a les necessitats del teixit empresarial. La patronal ha destacat que l’estructura formativa de la població activa a Catalunya i a Espanya es manté invertida i és oposada a la de la resta de països UE, ja que existeix una sobreproporció de titulacions superiors envers l’escàs nombre de titulacions mitjanes. En una roda de premsa telemàtica, PIMEC ha apuntat que, tot i que en els darrers 6 anys s’ha reduït lleugerament la proporció d’ocupats amb formació de nivell baix (-6,5%), aquesta ha anat especialment en benefici de la formació superior (+5,6%) i no tant de l’FP de nivell mitjà (+0,9%), i ha alertat que aquesta darrera no ho fa amb la intensitat i rapidesa que requereix el mercat de treball.

La directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha reclamat perfils professionals amb formació mitjana, ja que més de la meitat dels llocs de treball requereixen d’aquest nivell, i ha explicat que Catalunya és la zona amb major nivell de necessitats competencials en el nivell mitjà (53%) i Espanya compta amb una xifra similar (52%), mentre la proporció de persones que disposen d’aquest nivell formatiu és tan sols el 23,4% a Catalunya i el 24,3% a la resta de l’Estat. Ha assenyalat que països com Alemanya tenen una estructura formativa amb un important contrast respecte a la nostra oposada a la nostra, amb un 55,9% de persones amb formació de nivell mitjà (32,5 punts percentuals més que Catalunya), i això permet ajustar el capital humà amb el model productiu del país. “Aquests dèficits estructurals en FP estan condicionant la demanda de treball, i impacten directament sobre l’ocupabilitat i la competitivitat al nostre país, mantenint la paradoxal situació en que conviuen índex elevats d’atur amb llocs de treball vacants a les empreses per manca dels perfils professionals adequats”.

Les propostes de PIMEC

En relació a les xifres que presenta aquest informe, la patronal proposa aprofitar els fons europeus Next Generation EU per resoldre la bretxa entre oferta i demanda formativa i emprendre solucions a aquest problema estructural amb efectes sobre l’ocupació i la competitivitat del nostre mercat de treball. A més, Miró ha defensat prioritzar la demanda de formació amb eines de prospecció del mercat de treball que han de definir i orientar l’oferta, tot situant l’empresa en l’origen i el destí del procés de formació, sent un agent actiu de la qualificació. Per assolir aquest repte, considera fonamental garantir una oferta formativa àmplia, contínua i prou flexible per adaptar-se a la diversitat, composició i canvis del mercat de treball, amb un model d’orientació integrada i una planificació de l’oferta eficient en benefici del progrés del nostre país i per competir a l'entorn internacional amb una posició ferma i consolidada.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.