PIMEC considera el RDL 17/2020 un primer pas, encara insuficient, per a l’impuls de les pimes culturals

El RDL 17/2020 oblida àmbits com els professionals tècnics i els festivals de música, i no conté mesures ambicioses com l’IVA superreduït

Barcelona, 7 de maig del 2020. PIMEC i entitats representatives de les pimes i els autònoms de la cultura han valorat la publicació ahir del Reial Decret Llei 17/2020, que preveu un seguit de mesures d’ajut i suport per a aquest sector, que dona feina a vora 100.000 persones a Catalunya i que ha estat un dels més afectats pel confinament.

En primer lloc, PIMEC considera que el RDL arriba tard, quan la majoria de l’economia ja treballa en el desconfinament i la recuperació. Algunes de les mesures es queden curtes, com són les de suport als professionals, que obliden segments importants com els tècnics i els autors, afectats com els intèrprets per l’aturada de l’activitat.

Les subvencions i les bestretes previstes per a esdeveniments amb finançament o contractes públics són positives, però en canvi no s’han regulat el supòsit de força major per als festivals privats cancel·lats ni la política de devolució d’entrades aplicable.

PIMEC també espera mesures més ambicioses per facilitar el desconfinament i esperonar la recuperació del sector, sobretot per estimular la demanda. En aquest sentit, la patronal insisteix en l’aplicació del tipus d’IVA superreduït (4%) a tots els serveis i esdeveniments culturals, com ja permet la Directiva Europea 2006/112/CE en el seu annex III.

Fins ara, el tipus superreduït s’aplicava només a les publicacions en paper, però des del 21 d’abril de 2020 (RDL 15/2020) també s’aplica als llibres i les revistes electrònics. El conjunt del sector cultural reclama també aquesta mateixa rebaixa fiscal.

La millora en cinc punts de la desgravació fiscal del mecenatge del RDL 17/2020 hauria de ser també un primer pas per assolir el nivell de França, on s’aplica una desgravació del 75% amb topalls molt més elevats. Alhora, la línia de subvencions per facilitar l’adaptació dels cinemes a la “nova normalitat” és una bona mesura, que s’hauria d’estendre a altres sales i espais culturals i artístics.

A més, PIMEC ha reclamat l’accés als romanents pressupostaris municipals perquè els ajuntaments puguin desplegar “xecs culturals” per als ciutadans, és a dir, serveis culturals de proximitat subvencionats per tal d’afavorir el consum cultural.

PIMEC i les associacions empresarials culturals aprofitaran la futura tramitació del RDL 17/2020 al Congrés dels Diputats per introduir-hi esmenes amb el suport dels grups parlamentaris.

PIMEC, com a patronal de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms, aplega diversos col·lectius empresarials del món cultural, com cinemes, teatres, sales de concert, promotors musicals, festivals o productors audiovisuals, i amb tots ells ha mantingut trobades durant aquestes setmanes de crisi per consensuar accions i proposar mesures.

Documents descarregables: