PIMEC considera positiu que s'impulsi un Pla de gestió de l’aigua però lamenta que no s’hagi dissenyat a partir d’una visió global

La patronal considera que les inversions i actuacions previstes en el Pla de gestió de l’aigua són insuficients per fer front a l’escassetat d’aigua a mitjà i llarg termini

Davant l’aprovació del pla per part del Govern, PIMEC reitera que és fonamental fer un seguiment de les actuacions previstes per garantir la transparència i assegurar-ne el compliment


Barcelona, 17 de maig del 2023. PIMEC valora positivament l’aprovació del Pla de gestió de l’aigua per part del Govern, però considera que les actuacions que s’hi contemplen són insuficients per resoldre la problemàtica de l’escassetat d’aigua a mitjà i llarg termini. La patronal defensa que l’aprovació del pla arriba tard, ja que s’hi contemplen mesures ja recollides l’any 2018, i que la seva incidència és limitada, tenint en compte que se centra en garantir el subministrament de les conques internes de Catalunya, sense contemplar les competències estatals. Així doncs, el pla no s’ha dissenyat a partir d’una visió global, ja que únicament s’hi contempla la gestió competent a l’Agencia Catalana de l’aigua.

D’altra banda, PIMEC celebra que el pla s’alineï amb diverses de les reivindicacions recollides en el manifest “Economia, aigua i futur”, presentat el passat 5 de maig. Tot i això, lamenta que no s’hi incorporin altres propostes de la patronal, com la creació d’un espai permanent de governança de l’aigua a Catalunya que permeti coordinar i fer un seguiment de les actuacions per tal d’assegurar el compliment del pla.

La patronal defensa també que són necessàries més mesures orientades a promoure la regeneració de l’aigua i, al mateix temps, lamenta que el pla no contempli actuacions orientades a afavorir l’agilitat administrativa. D’altra banda, tampoc es fa referència a com s’impulsarà una política de millora de l’eficiència en el consum ni s’hi contemplen plans de millora a nivell tecnològic ni en termes d’innovació.

Finalment, PIMEC recorda que el pla hauria d’haver estat dissenyat tenint en compte el sistema alimentari que es vol promoure a Catalunya, ja que aquest té molt a veure amb la disponibilitat i l’assignació de recursos hídrics per a l’agricultura.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.