PIMEC considera insuficient la distribució de fons a Catalunya per a polítiques actives d’ocupació

Implica una retallada d’un 22% sobre els fons assignats l’any passat a Catalunya, el que implica 86 milions d’euros menys

Barcelona, 30 de setembre de 2020. PIMEC mostra la seva preocupació després de conèixer la distribució final de fons de la conferència sectorial d’ocupació i assumptes laborals de l’Estat a Catalunya. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha presidit la Conferència Sectorial celebrada avui mateix, en la qual s’ha confirmat una segona distribució de fons per a polítiques actives de 129 milions d’euros, fet que acaba suposant un 22% menys respecte els fons distribuïts durant l’any 2019. Aquesta és la darrera distribució, després que al mes d’abril es publiqués el  Reial Decret Llei 11/2020, que incorporava la possibilitat de desafectar els fons destinats a la Formació Professional per a l’ocupació, per aplicar-se al finançament del sistema de prestacions per desocupació que depenen del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). La patronal reitera que es tracta dels fons  provinents de la quota de formació professional que aporten les empreses i els treballadors i, per tant, constitueixen fons finalistes que no poden desviar-se a altres finalitats diferents de la que els correspon.

PIMEC considera que aquesta mesura atempta contra una de les polítiques estratègiques més importants del país com és la formació professional ocupacional i contínua de les persones, en un moment que requereix més que mai una aposta ferma i contundent per a aquestes,  reforçant i consolidant un sistema que fomenti la innovació, la reconversió i la transformació digital que requereix el mercat de treball per superar l’actual situació amb garanties.

La patronal creu que aquesta distribució de fons és insuficient, i demana que es reforcin aquelles polítiques que, com la Formació Professional per a l’ocupació, permetin donar resposta a les conseqüències de la crisi actual.

Finalment, la patronal recorda que aquesta mesura impacta directament sobre el sector de la formació que ja venia patint problemes de tresoreria com a conseqüència dels retards en els pagaments per part de l’Administració.

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.