PIMEC considera abusiva i desproporcionada la interpretació de les conseqüències que ha de tenir l’incompliment de la salvaguarda en l’ocupació de les empreses afectades per ERTO

L’entitat proposa una modificació legislativa per aturar-ho i anuncia que emprendrà les accions necessàries per preservar els interessos de les petites i mitjanes empreses

La patronal alerta que això pot comportar la fallida de moltes empreses i la pèrdua de molts més llocs de treball que els que pretenia preservar en un inici

Barcelona, 5 de desembre de 2020. PIMEC considera abusiu i desproporcionat el criteri de la Direcció General de Treball i la Direcció General de la Inspecció del Ministeri de Treball i Economia Social sobre els efectes que comporta el fet de no complir amb l’obligació de salvaguarda de l’ocupació de sis mesos de les empreses afectades per ERTO.  

El criteri fixa que la pèrdua d’un sol lloc de treball comporta que s’hagi de reintegrar la totalitat de les cotitzacions a la seguretat social exonerades, amb el recàrrec i interessos de demora que corresponguin, i per totes les persones treballadores dels que s’hagi aplicat l’exoneració. Davant d’això, PIMEC considera que l’afectació hauria de ser només cas a cas, i no per la totalitat de la plantilla. Aquesta proporcionalitat s’ha de recollir tant en l’import a retornar, com per raó de dimensió de l’empresa, que és també determinant en aquests casos.

PIMEC defensa la importància de preservar els llocs de treball i, especialment, les empreses que han pogut accedir a les mesures de regulació temporal i bonificació. En aquest sentit, anuncia que inicia les accions per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, atès que les conseqüències, per l’abús i desproporció en la seva interpretació, pot comportar la pèrdua de molts més llocs de treball que els que pretenia preservar en un inici.

Així mateix, en tractar-se d’una interpretació tècnica, PIMEC farà la proposta de modificació legislativa, que d’altra banda seria molt senzilla, als Ministeris afectats perquè amb la màxima urgència i per la via d’un Reial Decret- Llei, es puguin donar les directrius per una interpretació raonable.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.