PIMEC celebra que la inversió pública a Catalunya s’apropi al seu pes en el conjunt de l’economia espanyola

L’entitat espera que els Pressupostos puguin tirar endavant i demana als grups parlamentari habilitat, responsabilitat i capacitat negociadora per no perjudicar els interessos econòmics i socials

Barcelona, 16 de gener de 2019. PIMEC valora positivament que el Govern espanyol hagi presentat el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per la 2019 davant les Corts Generals i espera que tirin endavant. En aquest sentit, demana als grups parlamentaris habilitat, responsabilitat i capacitat negociadors per no perjudicar els interessos econòmics i socials.

De l’anàlisi dels elements que conformen la proposta pressupostària, PIMEC fa una primera valoració i destaca els següents punts:

o   PIMEC celebra l’apropament de la inversió pública a Catalunya al seu pes en el conjunt de l’economia espanyola i espera que es faci efectiva, ateses les contínues experiències d’incompliment a l’hora d’executar les inversions.

 

o   L’entitat valora positivament les mesures socials que s’hi incorporen, per qüestions de justícia social i perquè millorarà el poder adquisitiu i la capacitat de consum. En aquest sentit, cal cridar l’atenció sobre la necessitat de dur a terme una acció decidida i de llarg termini pel que fa al sistema de pensions. El projecte fa una aposta curtterminista al respecte, que no soluciona la problemàtica en el futur.

 

o   La patronal veu bé la reducció de dos punts de la tributació per beneficis per part de les pimes. És una manera de corregir una tributació real alta que havia estat denunciada fins i tot per ministres d’economia anteriors, i anima al Govern a continuar treballant en aquest sentit. D’altra banda, la mesura posa en relleu la necessitat àmpliament reclamada per part de PIMEC que cal una adaptació del sistema tributari per a les pimes.

 

o   Així mateix, PIMEC valora positivament l’augment de pressupost en Recerca i Desenvolupament, un tipus de despesa que mai no s’hauria d’haver reduït i que hauria d’anar apropant-se als nivells que es van assolir abans de la crisi.

 

Finalment, l’entitat lamenta la no inclusió de mesures que permetin impulsar la competitivitat de les empreses. Entre aquestes, es pot apuntar la correcció del fet que els petits consumidors d’electricitat (pimes) paguin uns dels preus més alts de tot Europa. La supressió de l’impost al sol (o peatge per les instal·lacions d’autoconsum) o la supressió de l’impost del 7% a la generació elèctrica durant 6 mesos, van en la bona línia, però no hi ha cap avenç en àmbits reiteradament reclamats per PIMEC com ara les compensacions per insularitat o el cost dels bons socials, que haurien d’anar a càrrec de pressupostos i no a càrrec dels consumidors. 

Documents descarregables: