PIMEC celebra que finalment s’hagi assolit un acord entre Govern i agents socials en relació amb els ERTO

La patronal creu que la durada fins al 30 de setembre dona tranquil·litat a determinats sectors que no podran reactivar la seva activitat durant l’època estival i confia que la comissió de seguiment tripartida laboral tingui en compte les diverses situacions respecte a aquells sectors (turisme, cultura...) que veuran perjudicada la seva activitat amb posterioritat a la data fixada Alerta que en aquest context global de crisi econòmica, moltes empreses ja no estan en disposició de mantenir la totalitat de les seves plantilles i, per tant, obligar al manteniment d’una manera artificial pot portar en alguns casos al tancament definitiu de l’activitat.

Barcelona, 26 de juny de 2020. PIMEC valora positivament que finalment s’hagi pogut assolir un acord entre el Govern espanyol i els agents socials, ja que el teixit empresarial requeria amb urgència certeses i seguretat en relació amb els ERTO.

La patronal creu que la durada dels ERTO fins al 30 de setembre dona tranquil·litat a determinats sectors que no podran reactivar la seva activitat durant l’època estival i confia que la comissió de seguiment tripartida laboral, creada pel Reial Decret Llei 18/2020, tingui en compte les diverses situacions respecte a aquells sectors que veuran perjudicada la seva activitat amb posterioritat a la data fixada, com ara el turisme o la cultura.

Pel que fa a l’exoneració de quotes a la seguretat social, PIMEC considera que la mesura de mantenir la reducció en les quotes la seguretat social era totalment necessària i permetrà que moltes empreses no entrin en fallida, fet que hauria provocat la pèrdua definitiva de llocs de treball. Així mateix, valora molt positivament la diferenciació per a pimes en l’esglaonat d’exoneracions.

Això no obstant, la patronal lamenta que es conservi l’obligació del manteniment de l’ocupació durant sis mesos amb posterioritat a la finalització d’un ERTO, mesura que es va incorporar amb el RDL 8/2020 en un moment en què no es podia preveure quina extensió tindria la crisi sanitària i la limitació a l’activitat, així com la nova introducció d’aquesta obligació també pels ERTO per causes objectives.

En aquest sentit, PIMEC alerta que en aquest context global de crisi econòmica, moltes empreses ja no estan en disposició de mantenir la totalitat de les seves plantilles i, per tant, obligar al manteniment d’una manera artificial pot portar en alguns casos al tancament definitiu de l’activitat. Davant d’això, la patronal demana que es continuï treballant per trobar fórmules que satisfacin les necessitats de totes les parts. 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.