PIMEC celebra la moratòria europea sobre la regulació de la desconnexió digital perquè respecta l’acord assolit pels agents socials europeus

La patronal treballarà per portar a terme els fruits de la reflexió conjunta sobre les oportunitats i els reptes del món del treball derivats de la transformació digital, tot fomentant un enfocament col·lectiu.

Barcelona, 19 de juliol de 2021. PIMEC ha celebrat avui que la Comissió Europea hagi respectat l’acord dels agents socials i econòmics europeus, reforçant el seu paper, amb una moratòria de tres anys en relació a la regulació del dret de desconnexió digital per entendre que es troba contingut a l’Acord autònom dels agents socials europeus sobre digitalització, signat per la confederació sindical ETUC, Business Europe, CEEP i SME-United, confederació patronal europea a la qual participa PIMEC.

En aquest sentit, ha destacat que l’acord proporciona un marc orientat a l’acció per tal d’impulsar, orientar i ajudar les empreses, les persones treballadores i les seves representacions col·lectives a adoptar mesures encaminades a aprofitar aquestes oportunitats i poder fer front als reptes que suposa la digitalització, tot tenint en compte les iniciatives, les pràctiques i els convenis existents, així com l’enfocament col·lectiu. A més, ha proposat impulsar mesures concretes per a empreses, persones treballadores i les seves representacions col·lectives puguin utilitzar d’acord amb les seves necessitats i circumstàncies específiques, amb l’objectiu d’abordar temes com les competències, l’organització del treball, les relacions laborals, les modalitats de connexió i desconnexió, la formació, i les condicions laborals

Tot destacant l’acord assolit al juny i signat per SME United (PIMEC) i la resta d’agents socioeconòmics europeus, el qual esdevé una fita important pel que fa a la concertació social a nivell europeu i conté mecanismes i compromisos rellevants que s’hauran d’anar implementant al llarg dels propers anys, PIMEC ha defensat un enfocament integral de tots els elements relacionats amb la digitalització per tal d’ajudar les persones treballadores i en benefici de la productivitat. D’altra banda, l’acord considera fonamental establir un procés circular, dinàmic i conjunt, que tingui en compte les diferents funcions i responsabilitats dels diferents agents i que puguin adaptar-se a les diferents situacions, tant nacionals com internacionals. 

L’entitat ha recordat que el desembre de 2020 la Comissió d'Ocupació i Afers Socials del Parlament Europeu va adoptar un informe amb recomanacions a la Comissió Europea per tal d’impulsar una Directiva sobre el dret a desconnectar de les eines digitals amb finalitats laborals, sobre la qual SME United, amb la participació activa de PIMEC, va demanar la reconsideració, ja que els agents socials ja havien assolit un acord que permetia tractar de forma integral els efectes de la digitalització en l’economia i el seu impacte al mercat de treball. La patronal celebra que la Comissió Europea hagi entès la importància de respectar el treball dels agents socials, des d’un punt de vista integral i atenent a la realitat del dia a dia de les empreses i de les persones treballadores.

Documents descarregables: 
 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.