PIMEC Catalunya Central orientarà les pimes en la reducció de costos energètics en una jornada a Vic

La patronal organitzarà una sessió a Osona per analitzar les accions prioritàries que poden fer les empreses per millorar la seva competitivitat a través de l’estalvi i l’eficiència energètica

Manresa, 23 de gener de 2020. El dijous 30 de gener a les 16 hores PIMEC Catalunya Central organitzarà al Parc d'Activitats Econòmiques de Vic el PIMEC Fòrum Oportunitats per a la reducció de costos energètics, una sessió preparada per la Comissió de Sostenibilitat i Economia Circular de PIMEC amb l'objectiu d'analitzar les accions prioritàries que poden dur a terme les pimes per aconseguir reduir els costos energètics, millorar la competitivitat i lluitar contra l’emergència climàtica i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Aquest repte només és possible amb la implantació de diferents canvis a nivell energètic: eficiència energètica, negociació de preus de subministraments, biomassa per a energia tèrmica, i autoconsum i autosuficiència energètica.

En els últims anys s’han produït canvis legislatius en l’autoconsum elèctric (establerts pel reial decret 244/2019), s’ha abaratit el cost de les plaques fotovoltaiques, s’ha facilitat el consum de biomassa per a usos tèrmics i s’han produït molts avenços tecnològics. Amb aquest context, doncs, les empreses compten amb possibilitats reals d’analitzar aquestes opcions seriosament i, d’aquesta manera, poder obtenir un retorn de la inversió assumible i un estalvi en els costos energètics.

En aquesta jornada, PIMEC orientarà les pimes sobre com fer una bona gestió energètica a través del coneixement dels punts de consum i dels indicadors de mesura i control. A més, els ponents explicaran als participants a la jornada algunes eines orientades a millorar aquest aspecte, el monitoratge, les auditories energètiques i el gestor energètic, entre altres qüestions.

La benvinguda i la presentació de la jornada anirà a càrrec de Joan Barfull, director tècnic de la Comissió de Sostenibilitat i Economia Circular de PIMEC. Aquest esdeveniment comptarà amb les ponències següents:

  • Mariona Coll, de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), explicarà la competitivitat a través de les energies renovables.
  • Carlos Arqués, de Factor Energia, parlarà de la implantació de solucions fotovoltaiques per a les empreses i del finançament de la inversió.
  • Esteve Maneja, de Lavola Anthesis, explicarà el seu cas d’èxit en l’ús industrial de l’autoconsum elèctric fotovoltaic.
  • Josep Maria Vinyeta, gerent de l’Associació d’Instal·ladors Catalans Oficial i director de l’Associació d’Estudis i Formació d’Instal·ladors (AICO-AEFI), farà una xerrada sobre instal·lacions amb garantia.
  • Julià Sánchez, de Nafeti, destacarà la biomassa en el sector industrial per a ús tèrmic i donarà consells d’eficiència i simplicitat.
  • Carles Iglesias, d’Atria Bioenergia, explicarà l’alta qualitat, la fiabilitat i la innovació com a claus de la competitivitat industrial.
  • Christian Fortes, d’Isved, farà una exposició sobre el pèl·let en la biomassa forestal i agrària.

Dins el Parc d’Activitats Econòmiques de Vic, l’acte tindrà lloc a les oficines de l’Associació d’Instal·ladors Catalans Oficials (AICO).

Aquesta jornada treballa en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Documents descarregables: