PIMEC Catalunya Central defensa que apostar per la col·laboració público-privada pot ser essencial per fer front a la incertesa econòmica

Carles Mas, director de l’Àrea d’Economia i Empresa de la patronal, ha explicat en un acte al Centre d’Innovació Anoia que les previsions econòmiques per a aquest any 2023 estan marcades per la incertesa a l’espera de l’evolució de la inflació, els tipus d’interès i la geopolítica

La patronal defensa que les administracions han de preveure en els plans de promoció econòmica actuacions especifiques per als autònoms i les mipimes, que representen el 50% dels treballadors de la comarca

 

Manresa, 31 de març de 2023. PIMEC ha analitzat les projeccions de l’economia internacional per a aquest any 2023 en un acte celebrat avui al Centre d’Innovació Anoia. El director de l’Àrea d’Economia i Empresa de la patronal, Carles Mas, ha exposat els diversos escenaris de l’economia mundial que es poden donar enguany i ha explicat que la inflació, els tipus d’interès i la seva repercussió a l’economia determinaran que es doni una situació o una altra”. Mas també ha explicat com afectaria cadascun dels possibles escenaris a l’economia catalana.

A més, s’ha referit a la situació del sistema bancari arran de la crisi de Credit Suisse. “El rescat de Credit Suisse fa créixer la desconfiança en els bancs, especialment els més petits, la qual cosa incrementa la incertesa en l’evolució de l’economia aquest 2023. També pot generar un increment de les condicions d’accés als crèdits per part de les entitats bancàries”, ha afirmat.

Situació econòmica de l’Anoia

Durant l’acte també s’ha analitzat la situació econòmica de l’Anoia. El director de l’Àrea d’Economia i Empresa de la patronal ha explicat que l’economia del territori continua recuperant-se de la pandèmia. “A l’Anoia l’augment del VAB l’any 2021 va ser intens (5,8%), tot i que insuficient per compensar la caiguda de l’any 2020 (-11,4%). Així doncs, el VAB de 2021 es va situar un -6,3% per sota del generat l’any 2019”, ha afirmat.

D’altra banda, Mas ha assenyalat que “la millora observada l’any 2021 està relacionada amb la fortalesa del sector serveis (7,1%), el principal sector de la comarca amb vora el 59% del VAB, i de la indústria (4,5%)”. D’altra banda, la construcció es va estancar (+0,5%) i el sector primari va créixer un 6,6%.

També ha destacat que “l’increment del VAB l’any 2021 va tenir com a conseqüència una important millora en termes d’ocupació (+2,9% en afiliats), al mateix temps que els treballadors acollits als ERTO disminuïen de forma significativa, passant dels 13.268 als 1.548”. Així doncs, els 34.650 afiliats a l’Anoia l’any 2021 superaven ja els registres de l’any 2019 en un 0,3%.

A més, el director de l’Àrea d’Economia i Empresa de la patronal ha destacat que durant l’any 2022 l’economia de l’Anoia va seguir la tendència de creixement del conjunt de l’economia catalana. Tot i això, la taxa d’atur es va situar en el 12,45%, per sobre de la mitjana de Catalunya (9,91%).

Fortaleses i debilitats de l’economia de l’Anoia

Carles Mas s’ha referit també a les fortaleses i debilitats de l’economia de l’Anoia. “La comarca ocupa la dinovena posició d’entre les 42 comarques catalanes en l’Índex de competitivitat territorial”, ha afirmat. “Les bases que sustenten la competitivitat de l’Anoia pivoten sobre la disponibilitat de sòl i espai per a l’activitat econòmica, la geolocalització estratègica i la xarxa viària estructurant, així com l’existència d’empreses tractores innovadores i amb gran tradició industrial”, ha afirmat.

No obstant, l’Anoia ocupa una posició baixa en els factors vinculats a la qualificació dels recursos humans, ja que s’observa un desajust entre l’oferta formativa i les necessitats dels teixit productiu, així com en relació a l’esperit emprenedor i el dinamisme empresarial. També cal destacar els dèficits en la xarxa ferroviària i el transport públic.

Finalment, el director de l’Àrea d’Economia i Empresa ha defensat que “cal preveure actuacions de promoció econòmica específiques per als autònoms i les mipimes, que representen el 50% dels treballadors de la comarca, en els plans de promoció econòmica que es dissenyen per part de les administracions”. A més, ha reclamat “més col·laboració público-privada i privada-privada com a element essencial per estar preparats per als diferents escenaris econòmics i afrontar els reptes que comporten”.

A l’acte també hi ha participat el president de PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó, que ha assenyalat que “la patronal estarà al costat de les empreses sigui quin sigui l’escenari econòmic que es doni aquest any 2023” i ha destacat la importància de dur a terme aquest tipus de jornades per conèixer l’evolució del territori en termes econòmics.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.