PIMEC assenyala que el Projecte de Llei de Reforma Concursal fa passes endavant però encara queda lluny d’una veritable segona oportunitat per a les persones empresàries

La patronal valora positivament que la nova norma introdueix seguretat jurídica i aconsegueix la necessària harmonització europea en matèria d’insolvència

També es destaca que caldrà estar amatents al desenvolupament efectiu de les noves eines preventives i d’alertes, en la línia del que exigeixen les directrius comunitàries

 

Barcelona, 5 de juliol de 2022. PIMEC creu que el Projecte de Llei de Reforma Concursal que s’ha aprovat recentment al Congrés configura un procés de segona oportunitat més eficaç i introdueix la possibilitat d’exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments. La patronal també assenyala que la nova norma introdueix seguretat jurídica en el sistema i aconsegueix la necessària harmonització europea en matèria d’insolvència.

Això no obstant, la patronal alerta que la nova normativa encara queda lluny de la veritable segona oportunitat per a les persones empresàries i autònomes, ja que el text s’allunya dels objectius que establia la Directiva europea en aquest sentit. PIMEC lamenta que la transposició de la directiva en la reforma de la legislació concursal hagi servit per reforçar la protecció del crèdit públic en tots els àmbits i alerta que genera incertesa sobre l’efectivitat dels elements de reestructuració preventiva i sobre l’accés a la segona oportunitat d’aquelles persones que ha tingut un fracàs sobrevingut en la seva activitat econòmica.

Així mateix, PIMEC assenyala que la restricció a l’accés a la segona oportunitat per a les persones empresàries i autònomes que hagin estat objecte d’una sanció administrativa o hagin patit una derivació de responsabilitat de les seves empreses, durant els 10 anys anteriors, suposa una expulsió del sistema.

La patronal ha participat activament durant el període d’esmenes del nou text i celebra que s’hagin tingut en compte algunes de les seves propostes. En el Grup d’Experts de PIMEC han participat destacats membres de les seves sectorials com Miquel Angel Salazar, Joan M Gimeno, M Jose Tarancon; patrons de la Fundació PIMEC com la Catedràtica Matilde Cuena i Jose M Torres i Alicia Herrador, així com l'advocada del Departament Jurídic de PIMEC, Raquel Álvarez. Davant d’aquesta situació, PIMEC anuncia que continuarà treballant per a l’adaptació a la realitat social i econòmica de la insolvència en el nostre ordenament jurídic, de tots els espais i normes relacionades, per garantir la viabilitat de les micro, petites i mitjanes empreses.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.