PIMEC alerta que la volatilitat del mercat elèctric serà cada cop més elevada si no es prenen mesures

La patronal proposa treure del mercat OMIE la generació procedent de nuclears i hidràuliques a través d’una reglamentació que les obligui a ofertar la seva producció a través de PPAs a totes les comercialitzadores
També demana revisar la qualitat de reserva de gas disponible que han de tenir les empreses elèctriques i gasistes
 

Barcelona, 12 de gener de 2021. Davant l’augment de preus de l’electricitat en plena onada de fred, la Comissió d’Energia de PIMEC ha fet un conjunt de propostes per evitar que la volatilitat del mercat elèctric sigui cada cop més elevada.

La patronal alerta que la major penetració d’energia renovable farà que, quan hi hagi excés de generació amb sol o vent, el preu pressioni avall, sovint a zero o negatiu. Per altra banda, quan el consum sigui molt elevat i no hi hagi recurs de sol ni de vent, la generació ha de ser en major mesura amb cicles combinats de gas, cosa que encareix notablement la generació per ser en centrals que treballen molt poques hores a l’any i, com ha estat en aquesta ocasió, poden no tenir prou gas a preu raonable per fer front a la situació.

En aquest sentit, PIMEC adverteix que si la generació renovable trenca el mercat cap avall cada vegada que hi ha molt recurs de sol o de vent, serà impossible rendibilitzar les centrals, provocant el seu tancament o la seva venda a tercers. Si la generació durant els períodes de renovables escasses provoca sovint preus molt elevats, els grans beneficiats seran les centrals que tenen costos baixos, com la tecnologia nuclear i la hidràulica. La solució per la nuclear és retirar bona part de la generació del mercat diari a través de PPAs i deixar el mercat diari que marqui preus per donar senyals al mercat però que no afecti de ple al consumidor amb les seves variacions. Pel que fa a la gran hidràulica caldria deixar la gestió hidràulica a l’operador de la xarxa elèctrica per minimitzar els preus de mercat i optimitzar l’equilibri entre la generació i la demanda.

Per tant, cal assegurar que totes les comercialitzadores d’energia tinguin les mateixes oportunitats en fer PPAs en totes les tecnologies disponibles al mercat, nuclears i hidràuliques incloses. Cal reglamentar que totes les tecnologies de generació elèctrica, a partir d’una potència determinada, per exemple 100 MW, posin a disposició de les comercialitzadores l’accés a PPAs per fer el mercat més just.

Així mateix, arran del problema de gas d’aquest episodi caldrà revisar la quantitat de reserva de gas disponible han de tenir les empreses elèctriques i gasistes.