PIMEC alerta que un 25% de les empreses catalanes tenen un endeutament de gairebé el 80% del seu passiu

La patronal calcula que si els terminis de pagament fossin a 30 dies, com ja ha proposat la CE, el resultat mitjà de les pimes milloraria un 15,8%

Barcelona, 18 de setembre del 2023. PIMEC ha presentat avui la vintena edició de l’Anuari de la pime catalana, el qual analitza la contribució de la pime al conjunt de l’economia de Catalunya i permet entendre millor la realitat econòmica i financera de les empreses en funció de la dimensió, el territori i l’activitat econòmica de 17 sectors. El document, elaborat per l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i del Banc Sabadell, presenta dades economicofinanceres elaborades en base a la informació comptable de 82.991 pimes amb dades filtrades per als exercicis de 2020 i 2021.

El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha destacat que, entre altres qüestions, aquest estudi demostra l’impacte de la reducció dels terminis de pagament en l’economia i la situació empresarial. Durant el 2021, el període mitjà de cobrament es redueix de 75 a 68 dies, “encara molt per sobre del termini legal”. En aquest sentit, el president de PIMEC ha apuntat que “si el termini màxim fos de 30 dies, tal com acaba de proposar la Comissió Europea a través del nou Reglament, el resultat mitjà de les pimes hagués millorat un 15,8%”.

Cañete també ha alertat sobre el nivell d’endeutament de les pimes. Les dades de l’Anuari constaten que, en l’estructura del passiu, el 2021 es va reduir el pes dels recursos propis per situar-se en el 53% i, com a conseqüència, ha augmentat el pes de l’endeutament en el 47%. En aquesta línia, el president de PIMEC ha dit que “volem fer una alerta primerenca, ja que el 25% de les empreses catalanes tenen un endeutament de gairebé el 80% del seu passiu. Això vol dir moltes empreses i llocs de treball en risc, especialment davant l’actual conjuntura marcada per la pujada de tipus d’interès i la inflació”.

Per part seva, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que “Catalunya es un país de pimes i que aquestes constitueixen el gruix essencial i immensament majoritari del nostre teixit empresarial”. I, per això, ha destacat el valor de l’Anuari de la PIME catalana que “és clau per identificar les dificultats i les oportunitats d’aquestes empreses”.

Torrent ha explicat que en una situació de canvi com l’actual, el Govern treballa per “definir què volem ser i marcar-nos uns objectius clars i consensuats, arribar a totes les pimes i que l’administració els hi respongui de forma més ràpida i àgil”.

En la seva intervenció, el director territorial del Banc Sabadell a Catalunya, Xavier Comerma, ha dit que “ens trobem en un context econòmic complex i canviant. Catalunya mostra un millor comportament que el conjunt d’Espanya i que la zona euro. En la primera meitat d’aquest 2023, els indicadors han seguit mostrant aquesta bona tendència, amb un increment del PIB català d’un 1,8% interanual, que suposa recuperar el PIB previ a la pandèmia, impulsat per la millora en les cadenes globals de producció, el dinamisme del sector exterior i la moderació dels preus de l’energia”.

“En aquest escenari, a Banc Sabadell posem tota la nostra experiència, recursos i serveis a disposició perquè les empreses i negocis se sentin acompanyades a l’hora de fer realitat els seus projectes i afrontar els reptes del dia a dia i de l’entorn. La nostra col·laboració amb PIMEC i amb l’Anuari ve des dels seus inicis, i forma part de la voluntat de Banc Sabadell d’estar al costat de les empreses. Ho hem fet sempre, està en el nostre ADN, i fer-ho de la mà d’organitzacions com PIMEC ens ajuda a estar més a prop del teixit empresarial català”, ha afegit.

El director d’Estudis i Anàlisi Econòmica de PIMEC, Moisès Bonal, ha estat l’encarregat de presentar les dades que es detallen a l’Anuari, tot destacant els següents indicadors: 

 • El 2021 la pime representava el 58,9% del VAB català (123.643 milions d’euros), les grans empreses el 35,7% i l’Administració Pública el 5,4%.
 • Si descomptem els sectors de no mercat, les pimes representen el 99,8% d’empreses, el 62,3% del VAB i el 68,5% de l’ocupació dels sectors de mercat de l’economia catalana.
 • El principal factor del creixement del VAB de la pime el 2021 és la millora de la productivitat, la qual és inversament proporcional a la grandària de l’empresa.
 • El 27,3% de les pimes industrials exporten 0,9 punts percentuals més que el 2020.  Per sectors, destaquen les indústries químiques (56,9%), el material de transport (44,7%), el tèxtil (36,8%) i la indústria alimentària (28,6%).
 • Les dades detallades per grandària d’empresa dels últims 5 anys, mostren que el 2021 es va produir una recuperació parcial després de la pandèmia, i que cap dels paràmetres relacionats amb la generació de riquesa de les pimes assoleix els registres de 2019.
 • L’any 2021 va augmentar el VAB real de la pime catalana un 6,8% respecte al 2020, quan havia caigut un 12,6% en relació amb el 2019.  
 • El nombre de pimes creix un 2,1% respecte al 2020, per situar-se en un total de 529.955. L’any 2020 havien caigut un 2,5%.
 • Els ocupats a les pimes creixen un 4,1% per situar-se en 1.993.513, mentre que el 2020 havien caigut d’un 2,7%.
 • L’economia catalana és una economia de pimes. A nivell sectorial, existeix una pèrdua de pes de la pime a la indústria i a la construcció. Als serveis, la pime guanya pes en termes de VAB i en perd en termes d’ocupació.
 • El 2021 les vendes per empresa van augmentar d’un 18,8%, mentre que el 2019 havien caigut un 10,7%.
 • La rendibilitat financera neta (els beneficis i el patrimoni net després d’impostos) és del 8,2%, mentre que el 2020 era del 4,5% i del 8,3% el 2019.
 • La rendibilitat econòmica (els resultats abans d’impostos i les despeses financeres i actius) és del 6,2%, mentre que era del 3,8% el 2020 i del 6,4% el 2019.
 • En l’estructura del passiu, el 2021 es va reduir un 1,1% el pes dels recursos propis, per a situar-se en el 53%. Com a conseqüència, va augmentar moderadament el pes de l’endeutament.
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.