PIMEC alerta que el preu de producció d’energia elèctrica es podria reduir entre un 10% i un 20%

La patronal apunta que els preus actuals són els més alts des de desembre de 2013 i proposa un conjunt de mesures per reduir el preu de producció d’energia elèctrica davant el greu impacte que pot tenir en la competitivitat de pimes i autònoms.

Barcelona, 26 de gener de 2017. PIMEC recorda que el preu mitjà del MWh se situa aquests dies al voltant dels 90 euros, amb puntes horàries que sobrepassaran els 100 euros. Aquests preus incideixen en un part del rebut de la llum que pot representar al voltant del 35% per a aquells consumidors acollits a la tarifa regulada. Són els més alts des del mes de desembre de 2013.

PIMEC alerta també que l’escalada de preus de l’electricitat dels darrers dies pot tenir efectes greus a mitjà termini sobre la competitivitat de les pimes, autònoms i consumidors amb tarifes de mercat lliure, en el cas que les companyies optin per repercutir els seus costos al client un cop finalitzi el període de vigència del contracte.

Davant d’això, la patronal proposa un conjunt de mesures que podrien reduir el preu de producció d’energia elèctrica entre un 10% i un 20%. El sistema de fixació de preus de l’electricitat és marginalista, és a dir, les companyies generadores oferten quantitats d’electricitat fins a cobrir la demanda horària que hi ha en cada moment. Es configura, per tant, el pool de generació a partir de diverses tecnologies, i totes les quantitats es paguen al preu ofertat per l’última quantitat que cobreix la demanda (el preu més alt). En aquest context, la Comissió d’Energia de PIMEC proposa:

 

·         Treure del pool la generació provinent de centrals nuclears i hidràuliques i establir el seu preu en base als seus costos de producció.

·         Augmentar el parc de generació amb 4.000 MW fotovoltaics i 5.000 MW eòlics per tenir més marge de generació per cobrir la demanda.

·         Tancar les centrals de carbó i cobrir la seva producció a partir dels cicles combinats ja existents.

 

La patronal farà arribar aquestes propostes al ministre d’Energia, Álvaro Nadal, que està previst que comparegui avui al Congrés per donar explicacions sobre l’escalada de preus dels darrers dies i li recorda que les pimes continuen suportant els preus més alts d’Europa. En aquest context, PIMEC insisteix en la necessitat d’una reforma en profunditat del mercat elèctric espanyol.

 

Annex

La generació elèctrica es fa a partir de diferents tecnologies. Pel seu pes destaquem, la nuclear, la hidràulica, la eòlica, la fotovoltaica, el carbó i els cicles combinats. Cadascuna d’aquestes tecnologies té unes característiques pròpies:

 

Centrals  nuclears

Tenen uns costos fixos d’instal·lació molt elevats i uns costos de producció variable molt baixos i no es poden parar. Les instal·lacions ja estan amortitzades pels Costos a la Transició a la Competència (CTC). Són les primeres que oferten, al preu més baix, atès que no es poden parar.

 

Centrals hidràuliques

Tenen uns costos fixos d’instal·lació molt elevats, uns costos de producció variables pràcticament nuls i el seu nivell d’activitat depèn de l’aigua embassada. És poc probable que se’n construeixin més i les instal·lacions de les existents ja estan amortitzades pels CTC. Oferten en funció de les reserves d’aigua en els embassaments a preu molt baix quan aquesta és abundant.

 

Centrals eòliques

Tenen uns costos fixos d’instal·lació elevats,uns costos de producció variables pràcticament nuls i el seu nivell d’activitat depèn del vent que faci en cada moment. Se’n poden construir més i les instal·lacions s’amortitzen en funció del seu nivell d’activitat. Tenen preferència per entrar al pool per la política de suport a les energies renovables. Poden funcionar 3.200 hores anuals i actualment no necessiten primes pel seu funcionament.

 

Centrals fotovoltaiques

Tenen costos fixos d’instal·lació elevats i costos variables molt baixos. Actualment poden cobrir més de 2.700 hores anuals i no necessiten primes pels seus funcionament.

 

Centrals de carbó

Tenen uns costos fixos d’instal·lació baixos, uns costos de producció variables elevats i el seu nivell d’activitat depèn del suport polític del moment. Contaminen molt i els costos de producció són més elevats que els de les anteriors tecnologies. Les seves instal·lacions ja estan amortitzades pels CTC.

 

Cicles combinats, de gas natural

Tenen uns costos fixos d’instal·lació baixos, uns costos de producció variables elevats i el seu nivell d’activitat depèn del la cobertura de la demanda que poden fer les anteriors tecnologies. Funcionen relativament poques hores i els costos de producció estan relacionats amb el contracte de proveïment de gas que tenen i del seu nivell d’activitat. Acostuma a ser l’última tecnologia que entra al pool i a fixar el preu que reben totes les altres. Al tenir poques hores de treball a l’any no poden tenir contractes de gas a llarg termini amb preus acceptables, per això és bàsic fer-los-hi un lloc fix al mercat. Altrament, són més eficients que les centrals de carbó i molt menys contaminant.

 

 

 

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.