PIMEC aconsegueix la inserció laboral de 206 persones a través del Projecte Singulars 2021

Un cop finalitzat el programa, subvencionat pel SOC i en col·laboració amb entitats agrupades, el 50% dels participants han aconseguit el seu objectiu d’accés al mercat laboral o de retorn al sistema educatiu.

Barcelona, 7 de novembre de 2022. PIMEC, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i a través de l’agrupació amb diferents empreses i entitats del territori, han anunciat els resultats del Projecte Singulars 2021, un programa de 10 mesos de durada que ha finalitzat al mes d’octubre de 2022 i que té l’objectiu d’inserir persones aturades menors de 30 anys, en el mercat de treball. Aquest projecte s’està portant a terme a 5 comarques de la província de Barcelona amb més de 450 persones participants: Barcelonès (100 participants), Vallès Oriental (120 participants), Vallès Occidental (100 participants), Bages (80 participants) i Baix Llobregat (60 participants).

PIMEC i les entitats agrupades al programa han assolit la inserció laboral o retorn al sistema educatiu de 234 joves, xifra que indica que dues quartes parts de les persones participants han assolit el seu objectiu d’accés al mercat de treball o han trobat una formació reglada que els hi permeti continuar amb el seu creixement professional. Aquestes dades  reforcen la importància que dona PIMEC a l’impuls de programes mixtos i a la col·laboració publicoprivada, ja que assoleixen els objectius essencials que persegueixen les polítiques públiques d’ocupació: que les persones millorin la seva ocupabilitat i transitin cap a un lloc de treball.

Dins del marc d’aquest projecte, el SOC facilita un ajut a la contractació per aquelles empreses que incorporin joves vinculats al programa. El projecte contempla que des de PIMEC es faciliti i es doni suport a la gestió i tramitació d’aquest incentiu econòmic per a les empreses dels diversos territoris. A dia d’avui s’han contractat 63 joves sota la subvenció per la contractació, representant així un del total del 32% dels contractes formalitzats.

Xifres per territoris:

  • Barcelonès. El projecte està enfocat al sector tecnològic i compta amb 55 persones joves incorporades al mercat de treball, de les quals més del 80% tenen una relació contractual indefinida.
  • Vallès Occidental. El projecte s’enfoca a la digitalització de la indústria i compta amb 52 persones joves contractades, 20 de les quals han estat contractades mitjançant contracte indefinit.
  • Vallès Oriental. El projecte se centra en la Indústria 4.0 i els serveis auxiliars. Cal destacar que hi ha un total de 60 joves que han retornat al sistema educatiu o que s’han inserit laboralment.
  • A la comarca del Bages, també s’ha enfocat el projecte al sector industrial i cal destacar el gran èxit de l’itinerari centrat en manteniment industrial que ha representat més del 44% de la inserció assolida a través d’aquest projecte.
  • Baix Llobregat. En aquesta convocatòria, el projecte s’ha centrat, principalment, en la Indústria 4.0. i els serveis auxiliars. Les persones joves que han realitzat formació en logística 4.0. han estat les que han obtingut un percentatge d’inserció més elevat, arribant gairebé al 70%.

Des de PIMEC destaquem que aquest projecte dona especial rellevància a l’acompanyament i orientació a les persones joves per aconseguir un objectiu professional a mig-llarg termini, fomentant la participació en accions formatives professionalitzadores, que en molts casos finalitzen amb la formalització d’un contracte de treball. D’altra banda, la patronal considera que el retorn al sistema educatiu d’aquestes persones és un objectiu d’èxit: en aquesta edició un total de 28 joves participants s’han reincorporat al sistema educatiu reglat.

PIMEC participa del procés d'intermediació laboral en altres Projectes Singulars en col·laboració amb entitats com: la Universitat de Girona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu, en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.