La petita i mitjana empresa veu inseguretat jurídica i risc de quedar exclosa de la contractació pública en la llei de contractes d’atenció a les persones

PIMEC i diverses organitzacions patronals del sector de l’atenció a les persones fan pública una declaració en la qual expressen la seva oposició a una part de l’articulat de la llei. Consideren que la llei no provocarà la privatització de serveis públics, però podria posar en risc la igualtat d’accés a la contractació pública. Alguns criteris d’adjudicació previstos a la llei discriminen la petita i mitjana empresa i no afavoreixen especialment la qualitat dels serveis públics.

Barcelona, 3 d’octubre de 2019. PIMEC i les organitzacions patronals ACELLEC, AECPYMES, UPIMIR, ASCEN, ACCAC, ACES i ACAD creuen que alguna de les crítiques que s’han realitzat al projecte de llei de contractes d’atenció a les persones, que s’està tramitant actualment al Parlament de Catalunya, no són justificades. Consideren que el text ni promou ni facilita l’externalització de serveis públics. Únicament estableix les condicions de la contractació pública dels serveis que atenen les persones amb paràmetres de qualitat, un cop ja s’ha decidit la seva externalització.

Tot i així, creuen també que una part de les disposicions incloses a la llei discriminen els licitadors per la seva forma jurídica, tot penalitzant les empreses mercantils, que podrien quedar directament excloses si es generalitzen les mesures previstes. Això afectaria molt especialment la petita i mitjana empresa, que basa la seva competitivitat en la feina de proximitat i en la qualitat del servei. Aquestes disposicions fan referència a l’estructura societària dels licitadors i a aspectes organitzatius, que no tenen res a veure amb la qualitat del servei a prestar.

D’altra banda, la llei contempla la possibilitat d’establir com a criteris de selecció prèvia formar part de les anomenades empreses socials, una figura jurídica que encara no s’ha regulat, amb l’evident inseguretat jurídica que aquesta mesura produirà. Igualment, preveu la possibilitat de subscriure contractes reservats per a aquest tipus d’empreses, amb la qual cosa el risc d’exclusió per a la petita i mitjana empresa és fins i tot molt més elevat.

En la declaració realitzada per les organitzacions patronals s’especifiquen els articles de la llei als quals s’oposen.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.